Vantaan yleiskaava 2020

Miltä näyttää tulevaisuuden Vantaa? Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa. Vantaalaisten määrä kasvaa ennätyksellistä vauhtia. Koko Vantaan yleiskaava käsittelee tulevaisuuden ratkaisuja, rakentamisen, asumisen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä kasvavan liikenteen sujumiseksi.

Yleiskaavaluonnoksessa Vantaan kasvu ohjataan kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista. Yleiskaavaluonnoksessa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat.

Luonnoksen nähtävillä olo päättyi maaliskuussa. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä vaikutusten arviointien pohjalta valmistellaan ehdotus, joka tulee myös nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Viimeistelty ehdotus on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2020.

YleiskaavaRSS

Yhteystiedot

Henkilökunta

yleiskaava@vantaa.fi

Kielotie 14 A, II-kerros

Yleiskaavatoimikunta
Jäsenet, esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet

Ajankohtaista

Twitter