Veturin päiväkoti

Veturin päiväkoti on aloittanut toimintansa syyskuun 2020 lopussa.​

Veturissa toimii 11 ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille, joista yksi on erityisryhmä vaikeasti vammaisille lapsille. Jokaisella kotialueella toimii kaksi, kahden kasvattajan ryhmää. Erityisryhmässä on 8 lasta ja henkilökuntaa vuosittain tarpeen mukaan.

ALAKERTA:

Pillit ja Piiput, alle 3 v. (Raitiovaunujen kotialue)
Kellot ja Lyhdyt alle 3 v. (Metrojunien kotialue)
Höyryjunat 1-6 v. (erityisryhmä)

YLÄKERTA:


Pumput ja Kuskit 3-5 v. (integroitu Resiinoiden kotialue)
Nappulat 3-4v. ja Mittarit 2-3v. (Luotijunien kotialue)
Junailijat 4-5v. Ja Konduktöörit, eskarit ( Pendolinojen kotilalue)

Yhteinen oppimisympäristömme

Toiminnassamme korostamme lapsilähtöistä, kiireetöntä toimintaa. Haluamme luoda lapselle turvallisen ja viihtyisän ympäristön. Tämä lähtee kasvattajan lämpöisestä suhtautumisesta lapseen. Jokainen lapsi kohdataan yksilönä, omista vahvuuksista ja tarpeista käsin. Lapselle annetaan joka päivä aikaa ja syliä ja kannustetaan löytämään jokaisen kehitysvaihetta tukevia toimintoja ja tehtäviä.​

Päiväkodin kotialueet on luotu tilaviksi ja kodinomaisiksi. Ryhmät ovat enimmäkseen pieniä, kahden kasvattajan ryhmiä, jotka tarjoavat rauhallisen ja hiljaisen ympäristön lasten kasvulle ja kehitykselle. Tiloissa on käytetty paljon tekstiiliä ja ääntä vaimentavaa materiaalia. Ryhmissä lelut ovat sijoitettu allas lasten tasolle ja helposti saataville. Erityisryhmän tilat on suunniteltu ryhmän lasten tarpeita silmällä pitäen. Päiväkoti on esteetön. Päiväkodin pihalta löytyy oppimista ja kehittymisvälineistöä jokaisen lapsen tarpeisiin.​

Veturin päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilan keskustassa. Ympäristöstä löytyy oppimisympäristöä laajentavia paikkoja mm. kirjasto, urheilupuiston hallit ja puistot, joita tulemme käyttämään säännöllisesti.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Veturin päiväkodissa on paljon erilaisia oppijoita ja jokainen on oma kallisarvoinen yksilö. Hyvinvointityö lähtee lapsen vahvuuksien esille tuomisesta ja lapsen kuulemisesta ja tarpeisiin vastaamisesta. Hyvinvointityössä oleellista on lasten havainnointi ja havainnoinnin ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen pohjalta tehty toiminnan suunnitelma, jossa lasten tarpeisiin vastataan. ​

Päiväkodissa tullaan laatimaan kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kiinnitämme alussa huomiota lapsiryhmien ryhmäytymiseen. Me-henki ehkäisee kiusaamista. Ryhmissä puututaan kaikkeen kiusaamiseen ja syrjäytymiseen. Tilanteet käsitellään aina päiväkodissa lapsen ikä-ja kehitystaso huomioiden.​

Tavoitteenamme on luoda ajan kanssa inklusiivinen päiväkoti, jossa jokainen lapsi pääsee oppimaan ja kehittymään yhdessä, toisilta oppien.​

Hyvinvointityössä yhteistyökumppanina toimivat mm. varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja sekä neuvolan terveydenhoitajat. Esiopetuksessa teemme yhteistyötä esiopetuksen kuraattorin ja psykologin kanssa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Pidämme erittäin tärkeänä avointa ja vuorovaikutteista yhteistyötä vanhempien kanssa. Päivittäiset kohtaamisen haku-ja tuontitilanteissa ovat tärkeitä kohtaamisia varsinkin näin päiväkodin alkutaipaleella. Lisäksi käymme laajempaa keskustelua lapsesta ja kehityksestä aloitus-ja varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa. Näiden lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus pyytää keskusteluhetkiä sovitusti kasvattajien kanssa.

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan viikoittain vanhemmille, joko sähköpostin välityksellä, WhatsApp- jakeluryhmissä tai suljettujen Instagram-tai Facebook- sivujen kautta.

Vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta päivittäisissä kohtaamisissa tai sähköpostin välityksellä.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika klo 9-13

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma