Urheilupuiston päiväkoti

Urheilupuiston päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla, Tikkurilan Urheilupuiston läheisyydessä.

​Päiväkodissamme on neljä ryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille. Urheilupuiston päiväkoti aukeaa klo 6-7 ja sulkeutuu klo 17-18, ennalta sovitusti tarpeen mukaan.​

Meille tärkeää on lämmin ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä leikillinen ilmapiiri lasten, perheiden sekä työyhteisön kesken. Hyödynnämme aktiivisesti alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja kannustamme lapsia leikkimään, liikkumaan ja tutkimaan omassa ympäristössään. Yhdessä toimien ja toisiltamme oppien rakennamme päivittäin Urheilupuiston monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta.

Yhteinen oppimisympäristömme

Toimintamme perustana on sensitiivinen ja kannustava vuorovaikutus, jonka avulla haluamme luoda ilmapiirin, jossa lasten on turvallista kasvaa, kehittyä ja oppia. Päiväkoti tarjoaa lapselle positiivisen kokemuksen ryhmään kuulumisesta ja siinä vaikuttamisesta.​

Päiväkotimme perusparannus toteutui v. 2020 ja nyt käytössämme ovat valoisat ja toiminnan sekä lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan muotoutuvat tilat. Lapsiryhmien omien tilojen lisäksi olennaisia oppimisympäristöjä ovat myös päiväkodin sali ja muut tilat, monipuolinen piha-alue sekä ympäröivä luonto.​

Kävelyetäisyydellä päiväkodistamme löytyvät myös Tikkurilan monipuoliset kulttuuri-, luonto- ja liikuntamahdollisuudet, joita hyödynnämme aktiivisesti.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityö on meillä päivittäistä lapsen arvostavaa kohtaamista, tarpeiden tunnistamista sekä vahvuuksien hyödyntämistä. Arvostamme yhteisöllistä, positiivista ja hyväksyvää ilmapiiriä, jossa lapsille mahdollistetaan ilon, osallisuuden ja oppimisen kokemuksia.

Hyödynnämme monialaista yhteistyötä niin henkilökunnan työn, kuin lasten ja perheiden tukena. Henkilökuntamme tuntee kaupungin monipuoliset palvelut ja osaa tarjota niitä myös perheille. ​

Toimintayksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain.​

Esiopetuksessa yksilö- ja yksikkökohtaisen hyvinvointityön lisäksi osallistumme pienalueen yhteisölliseen hyvinvointiryhmään (YHR), jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia ja käsitellä ajankohtaisia, lapsiryhmiä koskettavia ilmiöitä.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Toimintamme lähtökohtana on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö perheiden kanssa. Arvostamme vanhempien näkemystä oman lapsensa asiantuntijoina ja haluamme tarjota varhaiskasvatuksen osaamisen sekä tuen lapsen kasvulle ja kehitykselle.​

Jokainen lapsiryhmä sopii vanhempien kanssa yhteiset toimintatavat liittyen tiedottamiseen sekä toiminnan avaamiseen perheille. Viestinnässä hyödynnetään sähköisiä työtapoja. Olennainen osa yhteistyötä ovat myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelut, yhteiset tapahtumat sekä erityisesti päivittäiset kohtaamiset päiväkodilla. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9-13​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista