Sinirikon päiväkoti

Sinirikon päiväkoti

Sinirikon päiväkoti on auki 24h ympäri vuoden ennalta ilmoitetun tarpeen mukaan. Sinirikon päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Sinirikko palvelee Hakunila-Tikkurila-suuraluetta sekä Aviapolis-aluetta. Lapsiryhmiä on 5 ja ne on muodostettu ikäryhmä periaatteella (1-3v, 3-5v ja 5-6v)

Sinirikon päiväkodissa toimimme Vantaan kaupungin arvojen mukaisesti. Toimintamme on läpinäkyvää ja perusteltua (Avoimuus). Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja toimimme kasvatusyhteisönä yhdenmukaisesti (Yhteisöllisyys). Kokeilemme uusia tapoja toimia (Rohkeus). Teemme hyviä tekoja toisiamme ja ympäristöä kohtaan (Vastuullisuus). ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin tilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan. Jokaisessa ryhmässä on kuvin tuettu päiväjärjestys, tavaroilla ja leluilla on omat paikkansa. Lelut ja lasten tarvitsemat tavarat ovat lasten saatavilla. Lapset saavat osallistua tilojen käytön suunnitteluun. Tvt-laitteet ovat osa oppimisympäristöä. ​

Kasvattajat tukevat lapsia tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä. Kaikki tunteet ovat sallittuja. Lapsia lohdutetaan ja autetaan rauhoittumaan. Aikuisen syliin pääsee aina. Jokaisessa ryhmässä tavoitteena on kaveritaitojen vahvistaminen. Kasvattajat tukevat lapsia ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Huomioimme lapset arjessa yksilöinä ja tuemme jokaisen kehitystä juuri hänen tarvitsemallaan tavalla. Huomioimme myös lasten vaihtuvat vuorot sekä vireystilan toiminnan järjestämisessä. ​

Panostamme vuorovaikutukseen sekä siihen, että riippumatta lapsen hoitoon tuloajasta, hänet liitetään osaksi ryhmää. ​

Toimintayksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain.​

Esiopetuksessa osallistumme pienalueen yhteisöllisen hyvinvointiryhmään (YHR), jossa käsitellään ajankohtaisia lapsiryhmiä koskevia ilmiöitä.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kun lapsi aloittaa vuorohoidon Sinirikon päiväkodissa, sovitaan vanhempien kanssa tutustuminen ja aloituskeskustelu. Ennen tutustumista perheelle lähetetään sähköiset esitteet päiväkodista, joihin perheen on mahdollista tutustua rauhassa etukäteen. ​

Kasvattajat viestivät päivittäin vanhempien kanssa haku- ja tuontitilanteissa sekä erikseen sovituissa keskusteluissa.​

Kaikilla ryhmillä on käytössä sähköisiä viestintäkanavia: sähköpostiviestintä sekä suljetut Facebook-sivut, joita käytetään viestintään toiminnasta ja toiminnan sisällöistä. Lisäksi ryhmillä on käytössä kalenterit ja ilmoitustaulut eteisissä. ​

Jokaiselle lapsella laaditaan Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksessa LEOPS eli lapsen esiopetuksen suunnitelma.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9.30-13.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma