Simonmetsän päiväkoti

Simonmetsän päiväkoti

Simonmetsän päiväkodissa toimii neljä ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Kaksi ryhmistä on integroituja. Luomme lapsilähtöistä varhaiskasvatusta, missä lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä. ​

Tuemme lapsen yksilöllistä kasvuprosessia yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvattajina työtavassamme korostuvat kuunteleva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Erilaisten lasten toimiminen yhdessä avartaa elämännäkemystä, lisää suvaitsevaisuutta ja antaa valmiuksia toimia monenlaisten ihmisten kanssa.​

Simonmetsän päiväkodissa pidämme tärkeänä, että ilmapiiri päiväkodissamme on lämmin ja kutsuva. Panostamme siihen, että päiväkotiin on jokaisen hyvä ja mukava tulla. Tavoitteenamme on, että lapsi kasvaa elämänmyönteiseksi, empaattiseksi, vastuuntuntoiseksi ja itsenäiseksi ihmiseksi.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Simonmetsän päiväkoti sijaitsee Simonkylässä metsämaiseman ympäröimänä. Päiväkodin ympäristö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet monenlaiseen liikuntaan ja retkeilyyn. ​

Psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö syntyvät vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Oppimisympäristöä muokataan yhdessä lasten kanssa. Jakotiloja on päiväkodissa useita, jotka mahdollistavat pienryhmätoiminnan sekä rauhallisen leikkiympäristön. ​

Oppimisympäristöä rakennetaan laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet sekä lasten toiveet ja erilaiset oppimisen tarpeet huomioiden. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Simonmetsän päiväkodissa lasten hyvinvointi on toiminnan perusta. Nostamme esiin lasten vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita positiivisen pedagogiikan keinoin. Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi päivittäin. ​

Lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötämme.​

Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu erillisen suunnitelman mukaisesti yksilö- sekä yhteisötasolla. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Simonmetsän päiväkodissa suosimme avointa ja suoraa viestintää; yhdessä keskustellen asiat hoituvat paremmin.​

Viikoittaiset tapahtumat ja muut ryhmän arkiset tiedottamiset tapahtuvat sähköpostin ja ilmoitustaulujen kautta. Päivittäiset kuulumiset keskustellaan tuonti – ja hakutilanteissa. ​

Järjestämme aina tarvittaessa aikaa keskusteluille. Varhaiskasvatus – ja esiopetussuunnitelmat tehdään ja arvioidaan vuosittain kaikille lapsille. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista