Simonkallion päiväkoti

Simonkallion päiväkoti avattiin syyskuussa 2016 Koivukyläntielle, Simonkallion koulun kupeeseen. Lähellämme on monipuoliset ulkoilu- ja retkeilymaastot. Möskärin metsää hyödynnämme päivittäin yhtenä oppimisympäristönä. Metsäpedagogiikka on vahvasti esillä päiväkodissamme.


Simonkalliossa toimii yhteensä 8 ryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille. Ryhmät toimivat yhteistyössä pienryhmäperiaatteen mukaisesti ja inkluusio on vahva osa arkea. Lapset osallistuvat kehitystään ja oppimistaan tukevaan toimintaan ja sen suunnitteluun. Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Koko päiväkoti toimii yhteisönä.


Toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta positiivisessa ja turvallisessa kasvuympäristössä tutkien, leikkien, liikkuen ja ihmetellen elämän suuria asioita.

Ajankohtaista