Ruokopillin päiväkoti

Ruokopillin päiväkoti

Ruokopillin päiväkodissa on viisi ryhmää:​

5 sisarusryhmää, joissa kaikissa on 1-5-vuotiaita lapsia.

Varhaiskasvatuksen opettajia on 6​, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on 9.

Toimintakulttuurimme on oikeudenmukainen, turvallinen, rohkaiseva, kannustava, lämmin ja lasta osallistava. Kaikkia kunnioitetaan tasavertaisina yksilöinä.​
On tärkeää, että lapsi voi kokea voivansa vaikuttaa omaan päiväkotipäiväänsä. Kasvattajan tehtävänä on oppia kuulemaan ja ymmärtämään myös lapsen sanattomia viestejä.​
Toimimme lapsen tukena, turvana ja mahdollisuuksien tarjoajana. Kasvattajina haluamme auttaa lasta kasvamaan vahvaksi, itseään, toisia, ympäristöä ja elämää kunnioittavaksi yksilöksi.​

Aukioloaikamme on klo 6 -18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristömme perustuu lapsilähtöisyyteen, lämpöiseen, vastavuoroiseen, kohtaavaan ja osallistavaan toimintakulttuuriin. Psyykkisen oppimisympäristön rakennuspalikoita ovat turvallisuus, sensitiivisyys, kannustus, avoimuus ja hyväksyntä. Turvallinen oppimisympäristö innostaa ja on positiivinen. Lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ja tärkeäksi ja kuuluvansa joukkoon. Hän tulee kohdatuksi, lohdutetuksi ja autetuksi päivittäin. Oppimisympäristö muuntuu lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja antaa lasten ideoinneille tilaa ja mahdollisuuksia.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Vuorovaikutuksen tulee olla ystävällistä ja arvostavaa, huumoria ja leikillisyyttä unohtamatta. Lapsiryhmien ryhmäytymiseen varataan riittävästi aikaa ja toiminta suunnitellaan sitä tukevaksi. Lapset otetaan mukaan ryhmän toimintatapojen laadintaan. Kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi. Lapsen käsitykseen ja kokemukseen kiusaamisesta suhtaudutaan aina vakavasti. Kiusaamista ehkäistään positiivisella vuorovaikutuskulttuurilla sekä välittävällä ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Rohkaisemme eri-ikäisiä lapsia ryhmässä toimimaan toistensa auttajina, tukijoina ja kannustajina. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestinnässä ja yhteistyössä vanhempien kanssa haluamme olla avoimia. Vanhempia arvostetaan lastensa asiantuntijoina ja heidän ajatuksiaan ja toiveitaan huomioidaan. Kaikenlaisista asioista voi kysyä ja keskustella.​

Lasten päivästä kerrotaan vanhemmille päivittäin. Lisäksi jaamme tietoa sähköpostitse ja ilmoitustauluilla.​

Osa ryhmistä viestii lisäksi sähköisillä infokirjeillä ja osa käyttää sosiaalisen median alustoja kuten Instagram.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Ruokopillin päiväkodissa ei ole esiopetusta. Esiopetusta annetaan Tiedonjyvän päiväkodissa.