Kurjenpolven päiväkoti

Kurjenpolven päiväkoti

Kurjenpolven päiväkotirakennus on purettu ja toimintamme on siirtynyt väistötiloihin osoitteeseen Talvikkitie 117B, 01360 Vantaa. Päiväkotimme toiminta palaa Tikkurilan Viertolaan kunhan uusi Lauhatien päiväkoti on valmistunut. Päiväkotimme ryhmät ovat nimeltään:​ Apilat 3-5 -vuotiaat​, Lumpeet 3-5 -vuotiaat​, Lemmikit alle 3-vuotiaat ​, Sinikellot alle 3-vuotiaat​ ja Kielot alle 3-vuotiaat​.

Hyödynnämme ympäröivää luontoa ja lähiliikuntapaikkoja oppimisympäristönämme. Lähiseudun kulttuuritarjontakin on kävelymatkan päässä. ​

Ryhmissä tarkastelemme oppimisympäristöä lasten silmin ja muokkaamme oppimisympäristöä vastaamaan lasten toiveita ja tarpeita. Muumimaailma voi vaihtua dinosaurusten maailmaan yhdessä lasten kanssa toimien.

Kurjenpolven päiväkodin tilalle rakennetaan vuosina 2021-2022 uusi Lauhatien päiväkoti. Rakentamisen aikana toimintamme siirtyy väistötiloihin.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kurjenpolven päiväkodissa tavoitteemme on luoda lapselle joka päivä ilon, oppimisen ja osallisuuden tunne. Yhdessä opettelemme kestävän tulevaisuuden toimintatapoja.​

Pedagogiikkamme pohjaa valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä lasten tarpeisiin ja toiveisiin. Tiiviillä yhteistyöllä huoltajien kanssa toimimme lasten parhaaksi ja elämme lapsen elämän merkityksellisiä aikoja yhdessä perheiden kanssa.​

Kiinnitämme erityistä huomiota lasten ryhmäytymiseen ja turvallisen ilmapiirin syntymiseen ryhmässä. Toimimme päivittäin kiinteissä pienryhmissä. Pienryhmissä mahdollistuu lapsen yksilöllinen huomioiminen ja omaan ryhmään kiinnittyminen. Turvallinen ympäristö antaa lapsille mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista ja opetella sosiaalisia taitoja.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Hän osallistuu yksikkömme johtoryhmätyöskentelyyn kolme kertaa toimintavuodessa. Huoltajien luvalla konsultoimme häntä lasten kehityksen ja oppimisen tuen asioissa. ​

Päivitämme ja arvioimme vuosittain päiväkotimme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseksi lapsiryhmissä.​

Tavoitteemme on luoda lapselle turvallinen ja kiireetön arki, jossa on aikaa sekä mahdollisuuksia kokea yhdessä maailman pieniä ja suuria ihmeitä.​

Teemme yhteistyötä mm. lastenneuvolan, puheterapian, toimintaterapian sekä lastensuojelun kanssa.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme huoltajien kanssa säännöllisesti lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. Teemme syksyllä yhteistyössä huoltajan kanssa lapselle varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) jonka toteutumista arvioimme yhdessä keväällä. ​

Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan huoltajat ovat tervetulleita. Yhdessä olemme järjestäneet mm. liikunta- ja musiikkitapahtumia.​ Vanhempainiltoja järjestetään toimintakauden alussa.​

Ryhmissä on käytössä yhdessä huoltajien kanssa sovittuja viestintäkanavia. Käytössämme on mm. suljettu Facebook ryhmä, Instagram sekä viikko/kuukausikirjeet joissa kerromme lasten toiminnasta. Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa lapsen asioista ovat kuitenkin yhteistyön tärkein kulmakivi.​