Kukkopillin päiväkoti

Kukkopillin päiväkoti

Kukkopillin päiväkoti sijaitsee Tikkurilan Viertolassa samalla tontilla Viertolan alakoulun kanssa. Päiväkodissa on kaksi ryhmää esiopetusikäisille lapsille. Hyödynnämme ympäröivää luontoa ja lähiliikuntapaikkoja oppimisympäristönämme. Lähiseudun kulttuuritarjontakin on kävelymatkan päässä.​

Ryhmissä lapset pääsevät osallisiksi vaikuttamaan oppimisympäristöihin heidän toiveidensa, tarpeidensa sekä kiinnostuksen kohteidensa kautta.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kukkopillin päiväkodissa tavoitteemme on luoda lapselle joka päivä ilon, oppimisen ja osallisuuden tunne. Yhdessä opettelemme kestävän tulevaisuuden toimintatapoja.​

Pedagogiikkamme pohjaa valtakunnalliseen esiopetussuunnitelmaan sekä lasten tarpeisiin ja toiveisiin. Tiiviillä yhteistyöllä huoltajien kanssa toimimme lasten parhaaksi ja elämme lapsen elämän merkityksellisiä aikoja yhdessä perheiden kanssa.​

Kiinnitämme erityistä huomiota lasten ryhmäytymiseen ja turvallisen ilmapiirin syntymiseen ryhmässä. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat ryhmissämme keskeisellä sijalla. Lapsen vahvuuksien huomaaminen ja esiin nostaminen sekä sitä kautta lapsen itsetunnon vahvistuminen ovat pohja turvalliselle ilmapiirille kasvaa, oppia ja kehittyä.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yksikkömme johtoryhmätyöskentelyyn 3 kertaa vuodessa. Huoltajien luvalla konsultoimme häntä lasten kehityksen ja oppimisen tuen asioissa. ​

Teemme pienalueelle yhdessä muiden päiväkotien esiopetusryhmien sekä esiopetuksen psykologin ja kuraattorin kanssa pienaluekohtaisen hyvinvointisuunnitelman, joissa käsitellään alueen esiopetuksessa esiin tulevia ilmiöitä. ​

Päivitämme ja arvioimme vuosittain päiväkotimme kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseksi lapsiryhmiin.​​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. Teemme syksyllä yhteistyössä huoltajan kanssa lapselle esiopetussuunnitelman (LEOPS) jonka toteutumista arvioimme yhdessä keväällä. Vanhempainilta järjestetään toimintakauden alussa.​

Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan huoltajat ovat tervetulleita. Yhdessä olemme järjestäneet mm. liikunta- ja musiikkitapahtumia.​

Ryhmissä on käytössä yhdessä huoltajien kanssa sovittuja viestintäkanavia. Käytössämme on mm. suljettu Instagram sekä viikko/kuukausikirjeet, joissa kerromme lasten toiminnasta.​

Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa lapsen asioista ovat kuitenkin yhteistyön tärkein kulmakivi.​​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30 ​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma