Jokiniemen päiväkoti

Jokiniemen päiväkoti

Jokiniemen päiväkoti sijaitsee noin 1,5 km Tikkurilan juna-asemalta. Talossa on viisi ryhmää, kasvattajia on yhteensä 15. Toiminta-aika on tarpeen mukaan klo 6 -18.

Jokiniemen päiväkoti kuuluu Tiedonjyvän toimintayksikön kokonaisuuteen, johon kuuluu Jokiniemen päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti sekä Tiedonjyvän päiväkoti. Jokiniemen päiväkodissa työskentelee moniammatillinen joukko varhaiskasvatuksen ammattilaisia; ryhmäperhepäivähoitajia, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastenhoitajia, avustajia, varhaiskasvatuksen opettajia sekä taidepedagogi.

Talossamme on tehostetun ja erityisen tuen lapsia. Erityispedagoginen osaaminen on tärkeä osa toimintakulttuuriamme. Esiopetusta on toimintakautena 2020-2021 kahdessa ryhmässä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Lapselle ensisijainen oppimisympäristö on se psyykkinen ympäristö, ilmapiiri, jossa hän kasvaa ja kehittyy. Aito kohtaaminen ja läsnä oleminen, jokaisen lapsen hyväksyminen omana itsenään sekä lapsen vahvuuksien näkyväksi tekeminen on psyykkisen ympäristömme kulmakiviä.

Fyysinen oppimisympäristömme on muuttuva, talon pienryhmätilat on muunnettu lasten leikin valtakunnaksi, jota muokataan aina tarpeen vaatiessa. Lähiympäristömme on rikas; metsä, urheilukenttä, leikkipuisto ja Tikkurilan palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityön perustan luo lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde. Sensitiivinen tapa kohdata jokainen lapsi yksilönä, luo perustan lapsen hyvinvoinnille. Voidakseen hyvin lapsi tarvitsee ympärilleen turvalliset aikuiset, monipuolisen oppimisympäristön sekä toimivan vertaisryhmän. Hyvinvointityö merkitsee meille kaikkia niitä ratkaisuja, joita päivittäisessä arjessamme teemme, jotta nämä kokonaisuudet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Avoin ja luottamukseen perustuva yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeä asia. Päivittäiset kuulumisten vaihdot, sähköpostit ja sosiaalisen median hyödyntäminen ovat tärkeitä väyliä toimivalle yhteistyölle. Sosiaalisen median hyödyntämiseen pyydämme aina vanhemmilta kirjallisen luvan.

Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain varhaiskasvatussuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Tahdomme tarjota jokaiselle vanhemmalle mahdollisuuden kysyä tai ihmetellä mikäli oman lapsen kasvussa tai kehityksessä jokin asia mietityttää.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Tällä hetkellä Jokiniemen päiväkodissa ei järjestetä esiopetusta, vaan alueen esiopetus on keskitetty Tiedonjyvän päiväkotiin.

Ajankohtaista