Vaskivuoren päiväkoti

Vaskivuoren päiväkodissa painotamme positiivista pedagogiikkaa. Kasvattajat ovat sitoutuneet tekemään asioita lasten parhaaksi ja tavoitteena on luoda hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka keskittyy lapsen vahvuuksiin. Positiivisella pedagogiikalla autetaan lapsia huomaamaan omat vahvuutensa, saamaan uusia oppimisen kokemuksia, sekä kasvattamaan lapsen itseluottamusta ja uskoa itseensä. Meidän vahva ajatus on, että jokaisella lapsella on resursseja, osaamista ja kehittyvää potentiaalia. Ottamalla nämä resurssit käyttöön, lapsi voi hyvin.

"Rakennamme yhdessä päiväkotia, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa, oppia, kokea osallisuutta ja ennen kaikkea kokea turvallinen olo. Annamme jokaisen olla oma itsensä, ainutlaatuinen ja arvokas. Arvostamme erilaisuutta ja huomaamme toisemme; kiitämme, kannustamme, kehumme ja olemme kavereita!"

Päiväkoti on avoinna ​klo 6.00-18.00 (tarvittaessa)​.

Yhteinen oppimisympäristömme

Vaskivuoren päiväkoti on valmistunut vuonna 2018. Päiväkoti sijaitsee Myyrmäessä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodin vieressä on Vaskivuoren lukio, jonka kanssa päiväkoti tekee yhteistyötä (mm. robotiikka ja psykologia). Vaskivuoren päiväkoti tarjoaa lapselle turvallisen ja virikkeellisen kasvu- ja oppimisympäristön, sillä Myyrmäen alueella on paljon laajoja ja monipuolisia luontoalueita sekä kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Leikki on lapselle tärkeää ja sille suodaan monia mahdollisuuksia päivän aikana. Lapsen paras kasvu ja kehitys sekä lapsen etu on yhteinen tavoitteemme yhteistyössä vanhempien kanssa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu kaikille kasvattajille. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin keskittyvä toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia voidaan edistää lapsen positiivista kehitystä.​ Vantaalla huoltajat, varhaiskasvatus ja neuvola tekevät yhteistyötä lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä (HYVE).

​Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäisin vaihdetaan kuulumiset lasta tuodessa ja hakiessa​, käytössä myös tekstiviestit, puhelut​, sähköposti​ ja tiedotteet ilmoitustaululla​

Huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Huoltajille järjestetään tilaisuuksia, joissa vanhemmat saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ryhmissä on käytössä suljetut Instagram-tilit, joista vanhemmat pääsevät näkemään kuvia arjen tapahtumista.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma