Variston päiväkoti

Variston toimintayksikköön kuuluvat Variston ja Varistonniityn päiväkodit. ​

Variston päiväkoti on avoinna klo 6.30-17.00 välisenä aikana. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää; Peukaloiset (1-3v), Menninkäiset (3-4v.), Metsänhaltijat (3-5v) ja Mörrit (2-5v). Osa-aikainen varhaiskasvatus on keskitetty Variston päiväkotiin, jossa he toimivat osana Menninkäisten ryhmää.

Yhteinen oppimisympäristömme

Molemmat päiväkodit sijaitsevat lähellä luontoa joka tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön toiminnallemme. Variston toimintayksikkö tarjoaa lapsille rohkaisevan ja myönteisen kasvu- ja oppimisympäristön, joka ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja oppimismotivaatiota. Huomioimme toiminnassamme lapsen tarpeen oppia mielikuvituksen ja leikin kautta. Hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perustana ovat turvalliset ihmissuhteet.

Päiväkodissa turvalliset ihmissuhteet syntyvät lasten ja henkilöstön aidossa vuorovaikutuksessa, jossa aikuinen luo lapselle hyvät edellytykset kasvaa. Oppimis- ja leikkitilanteet luomme sellaisiksi, että lapsella on mahdollisuus kokea iloa ja onnistumisia, jotka jaetaan yhdessä. Kiinnitämme huomiota ympäristön viihtyvyyteen, esteettömyyteen ja ergonomiaan. Lapsille tarkoitetut tavarat ja lelut ovat lasten saatavilla. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemät työt ovat näkyvillä.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityömme muodostuu yhteistyöstä vanhempien kanssa, turvallisesta, kasvulle ja oppimiselle suotuisasta kasvuympäristöstä, lapsen kasvun ja kehityksen ja oppimisen tukemisesta ja hyvinvointia tukevasta yhteistyöstä. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsen perustarpeet tyydytetään ja lapselle tarjotaan aina mahdollisuus aikuisen syliin, lohdutukseen ja läheisyyteen. Struktuuri ja päivittäiset toistot tuovat/luovat lapsille turvallisuutta.

Pedagogisesti muodostetut, tarkoituksen mukaiset pienryhmät mahdollistavat lasten yksilöllisen kohtaamisen, lasten osallisuuden ja lapsille mielenkiintoisen ja haasteellisen toiminnan toteuttamisen. Kasvattajien tehtävänä on saattaa ryhmän kaikki lapset keskinäiseen vuorovaikutukseen ja toimimaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan. Yksikössämme on Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja se päivitetään vähintään kerran vuodessa.​

​Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa jaamme uusille perheille Tervetuloa Variston päiväkotiin -tiedotteen, joka sisältää tärkeitä asioita päiväkodin toiminnasta. Viestintämme tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla, mutta hyödynnämme myös sosiaalista mediaa. Ryhmät käyttävät toimintansa tiedottamiseen viikkokirjettä. Huoltajille tiedottamisessa painotamme toiminnan pedagogiikkaa ja kaikissa kirjeissä tuodaan esille toiminnan tavoitteita.

Huoltajien kanssa käydään suullisesti keskusteluita lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Ryhmäkohtaiset vanhempainillat järjestetään syksyisin, joissa kerromme tarkemmin huoltajille ryhmän toiminnasta. Osallistamme vanhempia kyselyjen muodossa ja lapsen vasu keskusteluissa.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma