Solkikujan päiväkoti

Solkikujan päiväkoti

Solkikujan päiväkodissa on viisi lapsiryhmää. Muumilaakso alle 3-vuotiaiden ryhmä, Kissankulma ja Koiramäki 3-5-vuotiaiden ryhmät, Melukylä esiopetusryhmä ja Huvikumpu integroitu ryhmä. Jokaisella lapsiryhmällä on omat tilat, mutta hyödynnämme päiväkodin tiloja monipuolisesti. ​

Solkikujan toimintayksikköön kuuluu myös Vaskikellon avoin päiväkoti ja siellä toteutuva varhaiskasvatuksen kerhotoiminta.​

Päiväkotimme sekä sen lähiympäristö luovat monipuoliset oppimismahdollisuudet kaiken ikäisille. Ympäristö on hyvin liikkumaan houkutteleva ja monipuolisesti lapsiryhmien hyödynnettävissä Päiväkodissamme on liikuntasali, josta löytyy monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä innostamaan liikkumaan. Salissa pidetään myös yhteisiä lauluhetkiä , joilla päästään laulamisen lisäksi testailemaan erilaisia soittimia yhdessä. Pihamme on suuri ja maastoltaan monipuolinen, jotta jokaiselle löytyy omanlaista puuhaa. Lisäksi vierestä löytyy urheilukenttiä ja puistoaluetta sekä metsää, jotka tuovat taas erilaisia oppimismahdollisuuksia. ​

Panostamme Solkikujan päiväkodissa liikkumaan innostamiseen ja monipuoliseen kielen rikastuttamiseen. Tärkeää on järjestää lasten ikätasoa vastaavaa mielekästä toimintaa ja luoda päivittäin mahdollisuuksia oppimisen ilolle.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme on fyysisesti että psyykkisesti turvallinen ympäristö, missä uskalletaan kokeilla ja erehtyä, elää ja kasvaa yksin ja yhdessä päiväkodin muiden lasten ja henkilökunnan kanssa. Selkeät säännöt ja rajat sekä pysyvät tavat luovat turvallisuutta. Huumori ja ilo ovat tärkeä osa päiväämme.

Päiväkodissamme lapset pääsevät ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa aikuisten kanssa, mutta aikaa on myös omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan. Ulkoilemme paljon jokaisella säällä ja vuodenaikana. Yhdessä lasten kanssa nautimme luonnosta ja seuraamme eri luonnonilmiöitä ja opettelemme luonnon ja ympäristön kunnioittamista.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Meillä henkilökunta tekee työtä täydellä sydämellä. Tärkeää on, että jokainen Solkikujan lapsi kokee kuuluvansa tärkeänä osana lapsiryhmäänsä. Kaverit ovat tärkeä osa lapsen arkea päiväkodissa. On tärkeää, että jokaisella on kavereita ja ketään ei saa kiusata. Päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma päivitetään vuosittain. Leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille on suuri. Hyvin toimivat leikkiympäristöt tukevat lasta viihtymään ja kehittymään.​

Päiväkodissamme lasten hyvinvointia tukevat päiväkodin omat lastenhoitajat ja opettajat, kehityksen ja oppimisen tuen henkilöstö, kehittäjäopettaja ja saatavilla on myös psykologi- ja kuraattoripalveluita.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Aito ja toimiva yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa (VASU-keskusteluissa) sovimme kunkin perheen kanssa yksilöllisen tavan tehdä yhteistyötä.

​Vanhempia kohdellaan tasavertaisina kumppaneina, asiantuntijoina oman lapsensa suhteen. Haetaan yhdessä yhteistä ymmärrystä lapsen parhaaksi.​

Viestinnässä hyödynnämme sähköpostia ja paperisia tiedotteita. Tulkkipalvelut ovat tarvittaessa käytettävissä.​ Lapsiryhmät tiedottavat toiminnastaan ilmoitustauluillaan.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: esiopetus 8.30-12.30 ja valmistava opetus 8.30-13.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma