Simpukan päiväkoti

Simpukka on monikulttuurinen päiväkoti, jossa arvostamme moninaisuutta rikkautena. Haluamme oppia muista kulttuureista ja samalla tehdä suomalaista kulttuuria tutuksi. ​

Koemme tärkeäksi avoimuuden ja yhteisöllisyyden vaalimisen niin päiväkodin henkilöstön, lasten kuin vanhempienkin kesken. ​

Ympäristöön liittyvät teemat ovat toiminnassamme tärkeitä. Kaikissa lapsiryhmissä kierrätetään ja tehdään pieniä ekotekoja. Teemme viikoittain metsäretkiä ja tavoitteenamme on lasten luontosuhteen kehittäminen.​

Simpukan päiväkodissa on esiopetusryhmä, 1-3 vuotiaiden ryhmä, kaksi 3-5 vuotiaiden ryhmää sekä integroitu pienryhmä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Simpukan päiväkoti sijaitsee Myyrmäen keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Päiväkotimme ryhmät käyttävät aktiivisesti lähiympäristön monipuolisia liikunta- ja retkeilymahdollisuuksia sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluita. Ryhmätiloissa oppimisympäristöä suunnitellaan ja muokataan lasten kanssa yhdessä. Lapsiryhmän tarpeet, toiveet ja mielenkiinnonkohteet vaikuttavat vuosittain oppimisympäristön suunnitteluun.

Hyvästä psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöstä huolehditaan lasten sensitiivisellä kohtaamisella, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen luomisella sekä huolehtimalla ryhmäytymisestä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Simpukassa lapsia kohdellaan arvostavasti ja lapsille puhutaan kauniisti. Ryhmät luovat lasten kanssa yhdessä ryhmän säännöt, jotka ovat kuvitettuna näkyvissä ryhmätilassa. Pihasäännöt päivitetään vuosittain ja niissä pyritään välttämään turhia ehdottomia kieltoja ilman perusteluja ja lisäämään aikuisen vastuuta tilanteiden turvallisuudesta.

Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma käydään tiimeissä läpi vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. ​

Päiväkodissa työskentelee lapsi- ja perheohjaaja sekä kaikkien lasten ja perheiden käytössä on psykologi- ja kuraattoripalvelut.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Jokaisen lapsen päivästä kerrotaan haettaessa. Ryhmissä on näkyvillä tietoa viikon toiminnasta ja koteihin lähetetään säännöllisesti tiedotteita. Pyrimme sähköiseen viestintään, mutta paperiviestejä kaipaaville vanhemmille tulostamme viestit. Tulkkeja käytetään tarvittaessa ja viestinnässä kiinnitetään huomiota siihen, että viesti tulee ymmärretyksi myös, jos yhteistä kieltä ei ole (esim. kuvan käyttö). ​

Juhlissa huomioidaan eri kulttuurien juhlaperinteitä ja pyydetään vanhempia kertomaan niistä. Vanhemmille kerrotaan paljon toiminnasta ja näytetään kuvia ja videoita hakutilanteissa. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30 ja valmistava opetus 12.30-13.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista