Raikupolun päiväkoti

Raikupolun päiväkoti

Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää 1 - 6 –vuotiaille. Työssämme sitoudumme ylläpitämään turvallista ja positiivista ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi saa kasvaa omassa tahdissaan omista lähtökohdista käsin. Tartumme lasten ideoihin ja sovellamme niitä tavoitteellisessa toiminnassa. Kiireetön, omaan ajatteluun rohkaiseva oppimisympäristö mahdollistaa työskentely- ja oppimistaitojen harjaannuttamisen. Pidämme tärkeänä kielellisen kehityksen tukemista ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Työssämme painottuvat pienryhmätoiminta, leikki ja perushoito. Toimintamme perustana on kumppanuus vanhempien kanssa.

Työyhteisöllemme on myönnetty v. 2002 Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan laatupalkintokilpailussa kunniamaininta toiminnan kehittämisestä ja "Hyvä työyhteisö" -palkinto v. 2003.

Toiminta-ajatus:
"Omana itsenään - muut hyväksyen.
Omalla tavallaan - toisten avulla.
Omassa tahdissaan - toisten kanssa yhdessä.
Omaperäiseksi oppijaksi - elävään elämään"

Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18, ennalta sovitusti tarpeen mukaan

Ajankohtaista