Pähkinärinteen päiväkoti

Pähkinärinteen päiväkoti sijaitsee kerrostalon alakerrassa, Pähkinätien päässä. Päiväkoti on samaa toimintayksikköä Pähkinänsärkijän päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Poppelin kanssa. Päiväkoti on avoinna sopimuksen mukaan klo 6.00-18.00. ​

​Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää: Mansikat alle 3-vuotiaille, Mustikat ja Vaapukat 3-5 –vuotiaille, ja Puolukat esiopetusikäisille lapsille. ​Lapsiryhmiä muodostaessa lapsen iän lisäksi tavoitteena on, että lapsen ryhmä vaihtuu hänen varhaiskasvatusaikanaan mahdollisimman vähän. ​

Ryhmissä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi kahdessa ryhmässä on avustaja.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme oppimisympäristö järjestetään lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi, turvalliseksi ja vuorovaikutusta kehittäväksi. Huomioimme ryhmän lasten kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Leikki- ja toimintavälineet ovat lasten saatavilla ja lapselle sopivalla korkeudella. ​

Päiväkodin piha innostaa liikkumiseen ja motivoi lasta omatoimiseen leikkiin. ​Oppimisympäristöämme on myös lähellä sijaitsevat leikkipuistot, urheilukentät sekä monipuolinen luonto, jossa retkeilemme ja toimimme aktiivisesti. ​

Koko toimintayksikön yhteisenä projektina huollamme lähellä sijaitsevaa ketoa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkotimme ilmapiiri on kiireetön, turvallinen, positiivinen, välittävä ja lämmin. Kohtaamme lapset yksilöinä ja tasavertaisina. Huolehdimme lapsen perustarpeista, turvallisuudesta ja kaverisuhteista.​

Uusien asioiden oppimisessa korostamme leikin merkitystä. Leikkiessä ikätovereiden kanssa lapsen omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tulevat esille sekä vuorovaikutustaidot kehittyvät. Harjoittelemme hyviä tapoja ja toisten huomioonottamista. ​

Leikin ohessa panostamme monipuoliseen ja laadukkaaseen ohjattuun toimintaan. Sen takaamiseksi lapsia kuullaan ja heidän toiveensa otetaan huomioon.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat tärkeä osa työtämme. Keskustelut lapsen kasvusta ja kehityksestä muutoinkin kuin varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä varmistavat hyvän päivän lapselle. Huomioimme, kuuntelemme ja arvostamme perheiden toiveita liittyen lapsen taustoihin ja kulttuuriin. ​

Syksyisin pidettävässä vanhempainillassa vanhemmat pääsevät osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin. ​Toimintakauden aikana järjestämme yhteisiä juhlia ja tapahtumia, joihin huoltajat ovat tervetulleita. ​

Tiedotteita, valokuvia ja informaatiota tulevasta ohjelmasta jaamme sähköpostin lisäksi vanhempien luvalla sosiaalista mediaa, esimerkiksi WhatsAppia ja Instagramia käyttäen.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma