Pähkinänsärkijän päiväkoti

Pähkinänsärkijän päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Pähkinärinteentien ja Pähkinätien risteyksessä. Päiväkoti on avoinna sopimuksen mukaan klo 6.00-18.00.

Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää. Keltasirkut alle 3-vuotiaille, Sinitiaiset 2-5 vuotiaille, Pääskyset 3-5 vuotiaille. Leppälinnut ja Peipot ovat ryhmäkooltaan pienempiä integroituja ryhmiä, jossa lapset ovat iältään 3-6 vuotiaita. Satakielissä esiopetusikäiset.​

Integroitujen ryhmien paikoille lasten valinnan tekee alueellinen kehityksen ja oppimisen tuen ryhmä. Tukea tarvitsevat esiopetusikäiset lapset saavat esiopetusta omassa ryhmässään ja osallistuvat osittain Satakielten ryhmän toimintaan.​

Lapsiryhmiä muodostaessa lapsen iän lisäksi tavoitteena on, että lapsen ryhmä vaihtuu hänen varhaiskasvatusaikanaan mahdollisimman vähän. ​

Keltasirkuissa, Sinitiaisissa, Pääskysissä ja Satakielissä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Peipoissa ja Leppälinnuissa on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Lisäksi päiväkodissa on avustajia ja esiopetusryhmässä kehityksen- ja oppimisen tuen lastenhoitaja.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme oppimisympäristö järjestetään lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi, turvalliseksi ja vuorovaikutusta kehittäväksi. Huomioimme ryhmän lasten kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet. Leikki- ja toimintavälineet ovat lasten saatavilla ja lapselle sopivalla korkeudella. ​

Päiväkodin piha innostaa liikkumiseen ja motivoi lasta omatoimiseen leikkiin. ​Oppimisympäristöämme on myös lähellä sijaitsevat leikkipuistot, urheilukentät sekä monipuolinen luonto, jossa retkeilemme ja toimimme aktiivisesti. ​Koko toimintayksikön yhteisenä projektina huollamme lähellä sijaitsevaa ketoa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkotimme ilmapiiri on kiireetön, turvallinen, positiivinen, välittävä ja lämmin. Kohtaamme lapset yksilöinä ja tasavertaisina. Huolehdimme lapsen perustarpeista, turvallisuudesta ja kaverisuhteista.​

Uusien asioiden oppimisessa korostamme leikin merkitystä. Leikkiessä ikätovereiden kanssa lapsen omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tulevat esille sekä vuorovaikutustaidot kehittyvät. Harjoittelemme hyviä tapoja ja toisten huomioonottamista. ​

Leikin ohessa panostamme monipuoliseen ja laadukkaaseen ohjattuun toimintaan. Sen takaamiseksi lapsia kuullaan ja heidän toiveensa otetaan huomioon.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat tärkeä osa työtämme. Keskustelut lapsen kasvusta ja kehityksestä muutoinkin kuin varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä varmistavat hyvän päivän lapselle. Huomioimme, kuuntelemme ja arvostamme perheiden toiveita liittyen lapsen taustoihin ja kulttuuriin. ​

Syksyisin pidettävässä vanhempainillassa vanhemmat pääsevät osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja ideointiin. ​

Toimintakauden aikana järjestämme yhteisiä juhlia ja tapahtumia, joihin huoltajat ovat tervetulleita. ​

Tiedotteita, valokuvia ja informaatiota tulevasta ohjelmasta jaamme sähköpostin lisäksi vanhempien luvalla sosiaalista mediaa, esimerkiksi WhatsAppia ja Instagramia käyttäen. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista