Nikkarin päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Myyrmäen ja Vihdintien välissä, Rajatorpan koulun vieressä.
Alueen ympäristö antaa hyvät mahdollisuudet liikunta- ja luontokasvatukselle. Olemme kiinnittäneet huomiota jatkuvasti myös lasten leikkiin ja kielelliseen kehitykseen.

Vantaan varhaiskasvatuksen painopisteenä vuosina 2013-2016 onkin leikki. Leikin merkitystä lisätään henkilökunnalle koulutusten ja erilaisten projektien kautta. Kuunteleva, keskittyvä ja keskusteleva lapsi kehittää ajatteluaan, vuorovaikutustaan ja tekemistään leikissä ja arkipäivän tilanteissa. Läsnäoleva, rohkaiseva ja kannustava aikuinen tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Vantaan musiikkiopisto pitää musiikkileikkikouluryhmiä 3-5-vuotiaille lapsille molemmissa päiväkodeissa. Esikouluryhmä toimii erillään entisen neuvolan tiloissa Vapaalanpolku 11. Lapset käyvät syömässä koululla.

Päiväkoti on avoinna klo 7.00-17.00, tarvittaessa aukioloa jatketaan tunti ennen ja jälkeen aukiolon.

Nikkarin päiväkoti

Vapaalankuja 3, 01650 Vantaa