Metsikköpolun päiväkoti

Metsikköpolun toimintayksikköön kuuluu päiväkoti ja Läntisen alueen kunnallinen perhepäivähoito. Päiväkotimme on viisi ryhmäinen. Yksi ryhmistämme on integroitu ryhmä. Perhepäivähoitajia alueella on yhdeksän.

Päiväkotimme sijaitsee Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Metsikköpolun päiväkodilla on upeat monipuoliset ulkoilupihat. Päiväkodissamme ryhmillä on omat tilat. Yhteisessä käytössä on sali, jota ryhmät käyttävät liikunta-, musiikki- ja leikkihetkillä. Hyödynnämme päiväkodin kaikkia tiloja monipuolisesti.

Yhteinen oppimisympäristömme

Hyvän oppimisympäristömme lähtökohtana on myönteinen ilmapiiri. Haluamme entisestään kehittää psyykkistä oppimisympäristöämme. Panostamme lasten vahvuuksiin ja teemme vahvuuksia näkyväksi. Harjoittelemme myös lasten kanssa näkemään toistemme vahvuuksia. ​

Oppimisympäristöjä rakennettaessa havainnoimme lasten kiinnostusten kohteita ja tarpeita sekä rakennamme ja muokkaamme ympäristöä yhdessä lasten kanssa näiden pohjalta. Rakennamme oppimisympäristöjä myös niin, että niissä näkyy luonnollisena osana lasten tausta ja kieli. Haluamme toimia kunnioittavan uteliaasti ja oppia yhdessä lasten erilaisista kielistä ja kulttuureista. ​

Haluamme entisestään lisätä lasten aktiivisen liikkumisen määrää. Päiväkodissamme on iso moninainen ulkoilupiha, jota hyödyntämällä voimme tätä mahdollistaa. Ulkopedagogiikkaa tulemme kehittämään entisestään. Meille on tärkeää, että jokaiselle lapselle löytyy mielekästä tekemistä ulkoilun aikana. Hyödynnämme alueen ulkoilumaastoja monipuolisesti. ​

Tieto- ja viestintäteknologiset laitteet ovat myös osa oppimisympäristöämme. Meillä on käytössä erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä, jotka tuovat lisän laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Tavoitteenamme on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yksikössämme kasvattajat luovat myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin omilla asenteillaan. Yhdessä vanhempien kanssa sitoudumme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen.​

Pienryhmätoiminnalla takaamme lapsille mahdollisuuden hyvään vuorovaikutukseen, rauhalliseen yhdessäoloon ja leikkiin. Toimimme päiväkodissamme yhteisöllisesti. Kehitämme erilaisia tapoja tehdä ryhmien välistä yhteistyötä. Mahdollistaen lapsille ystävyyssuhteiden solmimisen yli ryhmärajojen. ​

Yhteisöllisyys tarkoittaa meillä myös sitä, että jokainen kasvattaja näyttäytyy lapselle turvallisena aikuisena. Pidämme tärkeänä huomioida hyvää lapsessa. Jokainen lapsi tulee huomioiduksi katsein, elein ja sanoin pienissäkin arjen kohtaamisissa. ​

Lapset ovat ikätason mukaan luoneet omat säännöt ryhmiin. Tarvittaessa sääntöjä on myös kuvitettu. Kiusaamiseen puuttumisessa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Toimintayksikköömme on laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma yhdessä koko henkilöstön kanssa. Päiväkotimme pelastautumissuunnitelma on päivitetty. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset kuulumiset vaihdamme vanhempien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa. Meille on tärkeää, että vanhemmat tietävät mitä lapsen päiväkotipäivän aikana tapahtuu. Meillä on käytössä erilaisia kanavia toiminnan näkyväksi tekemiseen vanhemmille; esim. kuvien ja videoiden lähettäminen tekstiviestinä tai WhatsApp-viestinä, Instagram, Facebook. Näitä eri kanavia käytämme vanhemman erillisellä luvalla. ​

Ryhmät osallistavat vanhempia eri tavoin toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Vanhemmilta on kysytty, mitä he toivoisivat lasten kanssa tehtävän. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä vanhemmat pääsevät tarkemmin kertomaan oman lapsen kiinnostuksenkohteista. Vanhempaintilaisuuksia järjestämme eri tavoin, joka niin, että vanhemmat tulevat paikalle päiväkotiin tai verkon välityksellä. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30. Valmistavan opetuksen järjestämme aikavälillä 14.00-15.00. ​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista