Koskikujan päiväkoti

Koskikujan päiväkoti

Koskikujan päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kerrostalon lisäsiivessä. Koskikujalla on 5 lapsiryhmää ja Uomarinteen koululla toimii sekä ruotsinkielinen että suomenkielinen esikoulu. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18, ennalta sovitun tarpeen mukaan.

Toiminta-ajatuksessamme painotamme arvostavaa ja läsnäolevaa arkea. Psyykkinen turvallisuus rakentuu luottamukselle ja sallivalle kulttuurille. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi hyväksytään omana arvokkaana itsenään. Pyrimme siihen, että Koskikujan päiväkoti on kasvuympäristö, jossa aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on ystävällistä, rakentavaa ja toista kunnioittavaa. Vanhempien kanssa pyrimme avoimeen ja rehelliseen yhteistyöhön; hyvään kasvatuskumppanuuteen. Kasvatushenkilöstöllä on vastuu tasavertaisen yhteistyön luomisesta, mutta vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa paras tuntemus.

Toimintamme perusta on hyvin toimiva lasta tukeva arki. Leikissä ja arkipäivän tilanteissa tuemme lasten omatoimisuutta, onnistumisia ja pettymysten sietämisiä. Pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon pienryhmissä. Olemme työyhteisönä taipuisa ja positiivinen, ilo ja huumori näkyy arjessamme!

Ajankohtaista