Kilterin päiväkoti

Kilterin päiväkoti

Päiväkotimme on Länsi-Vantaan vuorohoitoa tarjoava päiväkoti. Päiväkodissamme toimii seitsemän lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä ja muut 1-5 –vuotiaiden lasten ryhmiä. Päiväkoti on auki vanhempien ennalta ilmoittamien hoidontarpeiden mukaan maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden.

Vuorohoitoon ovat oikeutettuja lapset, joilla on hoidon tarvetta vanhempien työn tai opiskelun vuoksi iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin. Vanhempien tulee toimittaa työnantajan todistus vuorotyöstä hoitopaikan järjestymiseksi. Lapsiryhmät: Aamuauringot, Päivänsäteet, Tähtisumut, Täysikuut, Poutapilvet ja Sateenkaaret sekä esiopetusryhmä Sadepisarat.

Toimintamme peruspilarit muodostuvat avoimesta ja vuorovaikutteisesta kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa, lasten sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittämisestä sekä turvallisen ympärivuorokautisen kasvuympäristön luomisesta. Monipuolista pedagogista toimintaa järjestetään lasten vireystaso huomioiden päiväaikojen lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kilterin päiväkoti

Iskostie 8 G, 01600 Vantaa

Ajankohtaista


Twitter