Karhunpesän päiväkoti

Karhunpesän päiväkoti

Karhunpesän päiväkoti sijaitsee Pöllökallion kainalossa Vantaan länsinurkalla, Espoon ja Helsingin naapurissa. Päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää; Uppikset 3-5v ja Kontiot 5-6v (esiopetus).​

Päiväkodissamme työskentelee kuusi kasvattajaa. Varhaiskasvatuksen opettajia on 3 ja lastenhoitajia 3. Päiväkodissamme työskentelee toimintakauden 2020-2021 ajan Kot-lastenhoitaja.​​ Päiväkoti on avoinna kello 7.00-17.00

Yhteinen oppimisympäristömme

Yhdessä tekeminen, kaverisuhteiden luominen ja kuulluksi tuleminen luovat lapsille turvallisen ja lämpimän oppimisympäristön. Kasvattajat pitävän huolen, että kaikki lapset pääsevät osallisiksi toimintaan ja leikkiin. Oppimisympäristössämme näkyy välittävä ja turvallinen ilmapiiri, otamme huomioon lasten toiveet, päivittäin on pienryhmätoimintaa, käytämme tiloja monipuolisesti ja kekseliäästi. Pöllökallion ja Lammaslammen luonto ovat tärkeä osa lastemme oppimisympäristöä, samoin lähiympäristön liikuntapaikat ja kirjasto.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityötä teemme yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi.

Lapset osallistuvat ikätasonsa mukaan oman varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin yhdessä huoltajien ja ryhmän kasvattajan kanssa. Lapset ovat mukana päiväkodin arjen luomisessa esim. lasten kokouksissa, joissa lapset pääsevät kertomaan ajatuksiaan, suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. Kasvattajien tehtävänä on olla läsnä lasten arjessa, havainnoida lasten toimintaa ja poimia sieltä lasten mielenkiinnon kohteita ja viedä niitä eteenpäin. Painotuksina meillä on kaveritaidot, toiminnan kuvitus kuvin ja suomen kielen kehittymisen tukeminen. Oppimiskokonaisuudet nousevat lapsiryhmän toiveista ja suunnitelmista.​

Yksikössämme on kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja se päivitetään vähintään kerran vuodessa.​​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajat osallistuvat päivittäisten keskustelujen lisäksi toiminnan suunnitteluun ja arviointiin lapsensa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa ja vanhempaintilaisuuksissa. ​

Viestintäkeinoina meillä on päivittäiset keskustelut, puhelut, WhatsApp-viestit, sähköposti, kirjeet ja kalenteri ryhmän ilmoitustaululla.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

​Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma