Jokiuoman päiväkoti

Yksikkömme tavoite on luoda turvallinen ja avoin ympäristö, jossa painopiste on lapsen positiivinen tukeminen yksilöllisesti sekä yhteisöllisesti.​

Painopisteenä meillä on itsestä huolehtiminen ja arjentaidot. Toimintakauden aikana keskitymme lapsen kaveri- ja tunnetaitojen vahvistamiseen sekä liikunnan lisäämiseen. Panostamme lukemiseen ja lukulumo sovellus on aktiivisessa käytössä herättämässä lasten kiinnostusta erilaisiin kirjoihin.​

Haluamme edistää lapsen kykyä ajatella ja tehdä omia ratkaisuja ja valintoja. Tavoitteenamme on, että lapsi oivaltaa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat häntä kouluun siirtymisessä ja tulevassa elämässä.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin tilojen lisäksi lähiluonto, puistot, kentät, koulu, seurakunta ja kirjasto toimivat oppimisympäristönämme. Vantaan ja lähikuntien kulttuuripalvelut ovat osana toimintaamme. Hyödynnämme lähipuiston liikuntamahdollisuuksia ulkoliikunnassa. Leikkitiloja arvioidaan säännöllisesti ja muokataan mahdollisuuksien mukaan lasten tarpeet ja kiinnostus huomioiden. Psyykkisessä ja sosiaalisessa oppiympäristössä kiinnitämme huomiota positiiviseen vuorovaikutukseen.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kiusaamista ei hyväksytä, ristiriidat selvitetään aikuisen tuella ja mallittamisella. Yksikön kiusaamisen ehkäisysuunnitelma on päivitetty yhdessä ryhmien kanssa. Kaikissa ryhmissä opetetaan lapsille tunne- ja turvataitoja mm. stop-merkin avulla lapsi oppii sanoittamaan itse, jos joku toimii lapselle epämiellyttävällä tavalla. Kaikki aikuiset huolehtivat kaikista päiväkodin lapsista ja puuttuvat tilanteisiin tarvittaessa. Kaikilla lapsilla ja ryhmillä on samat perussäännöt, jotka perustuvat lasten turvallisuuteen.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa jutellaan päivittäiset kuulumiset tuonti- ja hakutilanteissa. Viestintä tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla ja viesteillä vanhempien ja muiden kumppaneiden suuntaan. Lisäksi ryhmillä on infotaulu vanhempia varten eteisessä. Lisäksi perheille lähetetään viikoittain/kuukausittain sähköpostia ryhmän toiminnasta. Perheiden kanssa sovitaan vasukeskustelussa, minkälaista viestintää perhe toivoo ryhmästä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 6.30-17.00​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista