Nikinmäen päiväkoti

Nikinmäen päiväkoti

Nikinmäen päiväkoti sijaitsee eteläisessä Nikinmäessä rauhallisella omakotitalo alueella.

Samassa rakennuksessa on Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspiste.

Päiväkodissamme on kuusi lapsiryhmää.

Päiväkotimme lähistöllä on hyvät ulkoilumahdollisuudet, metsät, leikkipuisto ja uusi lähiliikuntapaikka.

Toimintamme lähtökohtana on lämmin ja hyvä vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä.

Yhteisöllisyyttä lisää vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan kaikki perheet ovat tervetulleita.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kohtaamme lapsen avoimesti, arvostaen, lempeästi ja lapsen tarpeet huomioiden. Kasvattajan vastuulla on luoda salliva ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen lapsi kokee osallisuutta.

Lapsi saa tarvitsemaansa läheisyyttä, hellyyttä ja syliä.

Autamme lasta löytämään omat vahvuutensa: tuemme, kannustamme ja rohkaisemme.

Fyysisiä oppimisympäristöjä muokkaamme lasten ja ryhmien tarpeiden mukaan. Oppimisympäristöt laajenevat päiväkodin ulkopuolelle monipuolisesti. Käytämme mm. koulun liikuntasalia, kirjasto-autoa, lähimetsiä ja kulttuuripalveluita.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Työmme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Ryhmäytymisen kautta jokainen lapsi tuntee kuuluvansa joukkoon.

Lasten kanssa harjoittelemme tunnetaitoja sanoittamalla, mallintamalla; kuvia ja muuta materiaalia hyödyntäen.

Kasvattaja on lasten apuna ja tukena myös uusien kaveritaitojen harjoittelussa.

Lapsen hyvinvointia lisää pienryhmätoiminta- lapsen aloitteet tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi.

Talossamme on laadittu kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma, jota kaikki noudattavat.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvattajien ja huoltajien välinen yhteistyö on päivittäistä kohtaamista lapsen asioissa, joissa vuorovaikutusvastuu on kasvattajalla. Luottamussuhdetta lähdetään rakentamaan jokaisessa kohtaamisessa. Avoin ja rehellinen viestintä puolin ja toisin auttaa luottamuksen rakentamisessa. Tarkoituksena on turvata lapsen oppiminen, kasvu ja kehitys.

Lasten varhaiskasvatussuuunnitelma- ja esiopetuksen oppimissuunnitelma –keskustelut ovat osa yhteistyötämme.
Kasvattajien kuukausikirjeissä kerromme lapsiryhmien toiminnasta, projekteista ja tulevista suunnitelmista. Näillä valotamme toimintaamme sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

Ryhmien sähköpostiosoitteet:

kimalaiskumpu.nikinmaki@eduvantaa.fi

perhoslaakso.nikinmaki@eduvantaa.fi

toukankolo.nikinmaki@eduvantaa.fi

lukkilinna.nikinmaki@eduvantaa.fi

korentoranta.nikinmaki@eduvantaa.fi (tämä on yhteinen Korentorannalla ja Muurahaispesällä)

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista