Metsolanmäen päiväkoti

Metsolanmäen päiväkoti

Metsolanmäen päiväkoti sijaitsee Korson alueella lähellä asemaa ja liikekeskusta. Talossa toimii 4 ryhmää, jotka ovat Myyt, Hattivatit, Muumit ja Hemulit. Päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä sekä annetaan esiopetusta.

Päiväkotimme toiminta-ajatuksena on, että kaikki yhdessä toimimalla hyvässä vuorovaikutuksessa lasta ja perhettä kuunnellen, turvaamme lapsille hyvän arjen ja kasvuympäristön. Toiminnassamme korostuu monikulttuurisuus. Sen ymmärtäminen ja erilaisuuden arvostaminen ja huomioiminen on kaiken toimintamme taustalla ja lähtökohtana.

Metsolanmäen päiväkoti

Soopelipolku 4, 01450 Vantaa