Metsälinnun päiväkoti

Metsälinnun päiväkoti

Metsälinnun toimintayksikköön kuuluvat Metsälinnun päiväkoti, Maakotkanpolku 1, sekä Korson päiväkoti, Kauriinrinne 3.

Jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen. Metsälinnun päiväkodin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tärkeintä on lasten ja perheiden hyvinvointi.

Päiväkotimme avataan klo 6-7 ja suljemme klo 17-18, ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Metsälinnun päiväkodissa on neljä lapsiryhmää:
Kivitaskut, Hippiäiset, Tiltaltit sekä Peukaloiset.

Yhteinen oppimisympäristömme

Metsälinnun päiväkoti sijaitsee Korson keskustassa, kauniin puistoalueen reunalla, lähellä juna-asemaa.

Meillä lapsen hyvä päivä koostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta ja turvallisesta kasvuilmapiiristä mikä on läsnä kaikissa arjen tilanteissa.

Jokainen hetki, tilanne tai tapahtuma päiväkodilla, lähiympäristössä tai retkillä on osa meidän oppimisympäristöämme. Hyvinvoiva ja turvallinen kasvuympäristö antaa mahdollisuuden ihmetellä, hämmästellä ja oppia yhdessä.

Päiväkodissa muokkaamme tiloja ja leikkiympäristöjä ja niitä kehitetään toiminnan mukaan lapsia osallistaen ja kuunnellen.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityömme perustana on jokaisen lapsen ja perheen aito, myönteinen kohtaaminen ja kuuleminen.

Yksilöllinen kasvun ja oppimisen polku rakentuu meillä lapsen vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Lapset ovat osallisina aktiivisesti oman hyvän päivän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Harjoittelemme yhdessä ryhmässä toimimisentaitoja sekä tunne- ja kaveritaitoja.

Teemme aktiivista yhteistyötä neuvolan, konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, kieli- ja kulttuurikoordinaattorin, esiopetuksen psykologin ja kuraattorin sekä lähikoulun kanssa.

Käytössämme on päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Ammattitaitoiset kasvattajamme ovat osana lapsen oppimisen ja kasvun polkua. Olemme täällä lapsia ja perheitä varten ja teemme yhteistä kasvatustyötä.

Huoltajien kanssa tehtävä avoin ja luottamukseen perustuva yhteistyö, luo vahvan pohjan lapsen hyvinvoinnille.

Huoltajat ovat osallisena päiväkodin toiminnan ja arjen suunnittelussa päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetuksen oppimissuunitelma keskusteluissa sekä vanhempainilloissa.

Tärkein viestintäkanava huoltajien kanssa on päivittäinen keskustelu. Lisäksi huoltajien kanssa viestitään sähköpostitse WhatsApp-ryhmien kautta ja puhelimitse.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 9.00 – 13.00

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma