Metsälinnun päiväkoti

Metsälinnun päiväkoti

Päiväkodissa toimii neljä ryhmää Peukaloiset, Tiltaltit, Hippiäiset ja Kivitaskut.
Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Päiväkotimme arvot ovat:
Tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, turvallisuus ja sosiaalisuus. Jokaisella aikuisella ja lapsella on sama ihmisarvo; kaikilla on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena ihmisenä yksilölliset ominaisuudet, tarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Aikuisen tehtävänä on olla esimerkkinä sekä huolehtia tasavertaisesti kaikkien arvojen toteutumisesta. Jokaisella lapsella on samat oikeudet ja velvollisuudet omien edellytystensä mukaisesti tulla kuulluksi sekä noudattaa sääntöjä ja sopimuksia. Aikuisen tehtävänä on taata lapselle turvallinen fyysinen ja psyykkinen ympäristö. Ilmapiiri on salliva ja avoin; lapsi saa ilmaista tunteensa ja uskaltaa kokeilla rajojaan. Lapsen yksilöllinen kehitys sekä hänen tapansa oppia otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Perhelähtöinen yhteistyö on kaiken toiminnan perusta, jotta lapsen yksilöllinen kasvu turvattaisiin.

Toiminta-ajatuksemme:
Jokainen on myönteisen kohtaamisen arvoinen. Lapsi saa kasvaa, kehittyä, oppia, leikkiä ja ihmetellä lämminhenkisessä, turvallisessa ilmapiirissä.

Ajankohtaista