Maarukan päiväkoti

Maarukan päiväkoti

Maarukan päiväkoti sijaitsee metsän reunassa Maarukanmetsän alueella Mikkolassa. Päiväkodin piha on täysin uusittu syksyllä 2019. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää, jotka ovat nimeltään Tuulentupa, Käpykolo, Havulinna ja Metsäpirtti. Päiväkoti avoinna klo 6.00/7.00-17.00/18.00 välillä tarpeiden mukaan.

Toiminnan perustana on lapsi ja lapsen yksilöllisyys. Meille tärkeää on vuorovaikutus ja kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Turvallisessa, viihtyisässä ja mahdollisimman kiireettömässä ilmapiirissä lapset saavat ilmaista kaikenlaisia tunteita. Lapsi oppii leikkimällä toisten lasten kanssa ja on tärkeä ryhmän jäsen. Lapsi oppii elämysten kautta tekemällä itse: pohtien, tutkien, kokeillen, keskustellen, kuunnellen ja katsellen.

Yhdessä lapset ja aikuiset oppivat... elämää varten!

Yhteinen oppimisympäristömme

Maarukka on pieni päiväkoti, jossa on toimivat sisä- ja ulkotilat. Hyödynnämme rikasta lähiluontoamme aktiivisesti toiminta- ja oppimisympäristönä.

Fyysisen oppimis- ja toimintaympäristön lisäksi panostamme turvallisen, sallivan ja innostavan psyykkisen oppimisympäristön luomiseen ja turvaamiseen. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa osa joukkoa ja tärkeä juuri omana itsenään.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on mukana kaikessa toiminnassamme. Se on pieniä ja isoja tekoja sekä sanoja. Se on sylejä, halauksia, hymyjä, lohdutuksia, kohtaamisia, pysähtymisiä, välittämistä ja huolehtimista. Se on tunteiden kohtaamista ja opettelua sekä avointa vuorovaikutusta. Se on keskustelua huoltajien kanssa, yhdessä pohtimista ja yhdessä asioiden eteenpäin viemistä. Lapsi kasvaa, oppii ja kehittyy yksilönä ja yhdessä ryhmän jäsenenä. Jokainen lapsi ja lapsen kanssa vietetty hetki on meille merkityksellinen.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kohtaamiset ovat meille tärkeitä niin arjessa kuin erillisten tapaamisten merkeissä. Hyödynnämme viestinnässämme paljon WhatsApp –sovellusta ryhmäviestien ja henkilökohtaisten viestien muodossa. Meille voi aina soittaa ja järjestämme tapaamisia huoltajien toiveiden ja tarpeen mukaisesti. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja esiopetuksen suunnitelmakeskustelut ovat meille tärkeitä. Yhteistyö ja tiedon saaminen lapsesta ja perheen toiveista ja tavoista on olennaista varsinkin lapsen aloittaessa päiväkodissa. Mm. juhla- ja tapahtumahetkissä pyrimme tukemaan perheiden verkostoitumista.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8:30-12:30, valmistavan opetuksen aika yksilöllisesti joko 8:00-13:00 tai 8:30-13:30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista