Leppäkorven päiväkoti

Leppäkorven päiväkoti

Leppäkorven päiväkoti sijaitsee Leppäkorven pientaloalueella, Leppäkorven koulun ja hyvien ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien vieressä.

Leppäkorven viidessä lapsiryhmässä tarjotaan maksutonta esiopetusta, kokopäiväistä varhaiskasvatusta sekä osa-aikaista varhaiskasvatusta integroituna kokopäiväisissä ryhmissä mahdollisuuksien mukaan.

Omenakumpu (1-3 vuotiaat)

Huvikumpu (2-5 vuotiaat)

Kirsikkalaakso (2-5 vuotiaat)

Kissankulma (3-5 vuotiaat)

Melukylä (esiopetusryhmä)

Päiväkoti on avoinna 6.00-18.00 välillä, ennalta sovitusti tarpeen mukaan.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Leppäkorvessa kasvattajat luovat psyykkisesti turvallisen ja lämpimän toimintaympäristön, jossa lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja toimia itselleen luontaisella tavalla. Meillä kuunnellaan lasta, jotta hän kokee olevansa hyväksytty ja kuuluvansa päiväkodin yhteisöön.

Leppäkorven päiväkodissa sekä ryhmien että yhteisiä tiloja muokataan monipuolisesti siten, että lapsi saa kokeilla, tutkia ja pohtia yhdessä muiden lasten kanssa. Tila houkuttaa toimimaan.

Päiväkodilla on kaksi omaa leikkipiha-aluetta, joita käytämme pienryhmittäin, jotta leikille ja liikunnalle on myös pihalla hyvin tilaa.

Päiväkodin sisä- ja ulkotilojen lisäksi hyödynnämme lähialueen metsiä, monipuolisia puistoalueita ja leikkipuistoja säännöllisesti. Lisäksi lähistöllä olevat kulttuuri- ja liikuntatilat ovat osa oppimisympäristöämme.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityötämme ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset.

Hyvinvointityössä käytämme apuna ja tukena tarvittaessa asiantuntija-apua ja kuulumme esiopetuksen yhteisölliseen hyvinvointityöryhmään. Esikoululaisilla on käytössään kuraattori- ja psykologipalvelut.

Tavoitteena on, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi, tuntee yhteenkuuluvuutta ja saa kannustavaa palautetta päivittäisissä arjen tilanteissa sekä apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Leppäkorven tiivis pienryhmätoiminta tukee lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemista päivittäin.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat tärkeitä hetkiä kertoa puolin ja toisin lapsen päivästä. Arvostamme avoimuutta ajatellen yhteistyötä huoltajien kanssa.

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi käytössämme ovat viestinnässä huoltajien kanssa eri sähköiset kanavat; esimerkkeinä sähköposti (kuukausikirje), ryhmien yksityiset Instagram-tilit ja päiväkodin julkinen Facebook-sivu.

Pidämme vanhempainiltoja ja meillä on yhteisiä tapahtumia, joihin vanhemmat osallistuvat lastensa kanssa.

Leppäkorvessa toimii myös vanhempaintoimikunta Tarhapöllöt ja he ovat mukana tapahtumien suunnittelussa ja järjestelyissä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma