Leppäkorven päiväkoti

Leppäkorven päiväkoti

Leppäkorven päiväkoti sijaitsee Korsossa Leppäkorven alueella. Päiväkodissa toimii 5 ryhmää. Tarjoamme koko- ja osapäivähoitoa sekä maksutonta esiopetusta.

Leppäkorpi on rauhallista omakotialuetta ja lähistöllä on loistavat ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet, joita hyödynnämme toiminnassamme.

Teemme esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä Leppäkorven koulun kanssa. Pidämme tärkeänä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja leikki on tärkeä osa lapsen päivää. Toimintamme perustuu pienryhmätoimintaan.

Toiminta-ajatus:
Lapsella on turvallinen ja hyvä olo päivän aikana. Hänet hyväksytään ja häntä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on. Lapsen päivä sisältää iloa, kavereita, leikkiä ja oppimista myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa on perusta lapsen hyvinvointia edistävälle varhaiskasvatustyölle.

Leppäkorven päiväkoti

Korpikontiontie 3, 01450 Vantaa

Ajankohtaista