Seljapolun päiväkoti

Päiväkodissa on neljä ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa tarjotaan päivähoidon lisäksi esiopetusta.

Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan. Toiminta-ajatus: Tarjoamme laadukasta, lapsen yksilönä huomioivaa päivähoitoa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminnassa panostamme lapsen myönteisen minäkuvan tukemiseen sekä suvaitsevaisuuteen opettamalla lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan itseään sekä toista ihmistä.

Ajankohtaista