Rekolanmäen päiväkoti

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille. Ryhmät ovat Naperot, Ipanat Vesselit, Vintiöt ja Viikarit. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti tarpeen (työstä johtuva) mukaan.​

Rekolanmäen päiväkoti on perustettu 1989. Yksikössä on integroitu ryhmä sekä 1-5-vuotiaiden ryhmiä. Lähiympäristön puistoja ja metsää käytetään leikki- ja liikuntapaikkoina. Lähipalveluiden joukosta löytyy myös kirjasto ja teatteri​.

Päiväkodin lapsiryhmät muodostetaan lasten ja perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja tarpeiden mukaan. Kulttuuri- ja liikuntapaikkoja käytetään lasten kanssa aktiivisesti. Tällä hetkellä käytössä ovat pienryhmätyöskentely ja käänteinen päiväjärjestys.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristönä käytämme kaikkia tiloja niin sisällä kuin ulkonakin. Oppimisympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä huomioidaan kulloinenkin lasten ikä- ja kehitystaso sekä lasten pedagogiset tarpeet. Oppimisympäristön luomisessa huomioidaan turvallisuus niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla. Lapsi on osallisena ja vaikuttaa oppimisympäristön luomiseen ja kehittämiseen ja ympäristöä muokataan lasten tarpeiden mukaan (oivallusta, iloa, leikkiä ja kokeilemista). ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kiusaamiseen puututaan heti ja ryhmät päivittävät säännöllisesti kiusaamissuunnitelman. Alueen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kasvattaja, joka näkee tilanteen, ottaa vastuun siitä. Tarvittaessa tiivistetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan kanssa. Viestinnässä kiinnitetään huomioita myös sanattomaan kehonviestintään. Lapset ovat mukana päättämässä ryhmän pelisäännöistä. Aikuiset toimivat empaattisesti ja lasten edun mukaisesti.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käyvät varhaiskasvatuksenopettajat (n. 30 min) ja aloituskeskustelut lastenhoitajat. Opettaja ja lastenhoitaja vastaa näiden toteuttamisesta. Vanhempainvartteja ja kuulumisien vaihtoa päivähoidon haku- ja tuontitilanteissa. Keskustelut käydään Teamsin kautta tai ulkotiloissa. WhatsApp ja Instagramit ovat käytössä ryhmissä.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma