Rekolanmäen päiväkoti

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille. Ryhmät ovat Naperot, Ipanat Vesselit, Vintiöt ja Viikarit. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Rekolanmäen päiväkoti on perustettu 1989. Yksikössä on integroitu ryhmä sekä 1-5-vuotiaiden ryhmiä. Lähiympäristön puistoja ja metsää käytetään leikki- ja liikuntapaikkoina. Lähipalveluiden joukosta löytyy myös kirjasto, teattereita, jäähalleja sekä seurakunnan palveluja.

Päiväkodin lapsiryhmät muodostetaan lasten ja perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja tarpeiden mukaan. Kulttuuri- ja liikuntapaikkoja käytetään lasten kanssa aktiivisesti. Tällä hetkellä käytössä ovat pari- ja pienryhmätyöskentely ja käänteinen päiväjärjestys.

Rekolanmäen päiväkoti

Hansinkatu 4, 01400 Vantaa