Rautkallion päiväkoti

Rautkallion päiväkoti

Rautkallion päiväkodin varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko toimintayksikölle ja lapsiryhmille. Lasten ja huoltajien on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.​

Kaikki perheet ja lapset ovat erilaisia. Yhdessä oppien, kasvaen ja toisiamme kunnioittaen rakennamme lapsille turvallista kasvu- ja oppimisympäristöä. Huomioimme lapset yksilöinä ja tuemme lasten luovuutta ja oman persoonallisuuden kehittymistä sekä kannustamme oma-aloitteisuuteen. Suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toimimalla tarjoamme lapsille kehitystason mukaisesti haasteellista toimintaa.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Lapset toimivat paljon pienryhmissä. Oppimisympäristöjä muokataan lasten tarpeita vastaavaksi. Aamupäivällä eriytämme ryhmien toimintaa siten, että osa lapsista toimii sisätiloissa, osa ulkoilee päiväkodin pihalla tai retkellä lähialueilla. Retkiä teemme leikkipuistoihin, läheiseen metsään, tai lähellä sijaitsevaan kirjastoon. Tehtävämme on luoda lasten päivästä myönteinen, lämmin ja turvallinen. Toiminnoissamme käyttämämme ohjaavat kuvat ovat käytössä tarpeen mukaan kaikissa päivittäisissä tilanteissa. Moninaisuus päiväkodissamme koostuu lasten erilaisista perhetaustoista, eri kulttuureista.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Tehtävämme on luoda lämmin ja välittävä suhde lapseen. Kuuntelemalla ja havainnoimalla huomioimme lasten yksilöllisiä tarpeita. Lapsiryhmän ryhmäytymisessä käytämme yhteisleikkejä ja -lauluja. Lapset osallistuvat ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti toimintaan, lasten toiveita huomioidaan. Keskustelemme lasten kanssa ryhmien yhteisistä säännöistä ja vahvistamme kaveritaitoja ja hyvää ryhmähenkeä. Yhteistyö lasten huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. Huolehdimme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yhteistyössä lasten huoltajien kanssa.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lasten asioista viestitämme huoltajille henkilökohtaisissa keskusteluissa, puhelimitse ja ilmoitustaulun tiedotteilla. Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeet lähetämme huoltajille sähköisesti.​

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilla on lasten huoltajille tärkeää tietoa varhaiskasvatuksesta (mm. maksuista).​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30​

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 14​

Ajankohtaista