Piilipuun päiväkoti

Piilipuun päiväkoti

Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille. Nämä ovat Maja, Pirtti, Tupa ja Kammari. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18 ennalta sovitusti tarpeen (työstä johtuvan) mukaan.​

Päiväkodin läheisyydessä on puistoja ja metsää, joita käytetään aktiivisesti leikki- ja liikuntapaikkoina. Lisäksi läheltä löytyvät kirjasto ja teatteri. Käytämme myös erilaisia kulttuuripalveluja.​

Lapsiryhmät muodostetaan lasten ja perheiden tarpeiden mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä käytössä ovat pienryhmätyöskentely ja käänteinen päiväjärjestys.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristönä käytämme kaikkia tiloja niin sisällä kuin ulkonakin. Pienryhmä ja pedagogiikka määrittelee, mikä kulloinkin valitaan. Oppimisympäristön luomisessa huomioidaan turvallisuus niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Materiaalit ja välineet ovat lasten saatavilla. Lapsi on osallisena ja vaikuttaa oppimisympäristön luomiseen ja kehittämiseen ja ympäristöä muokataan lasten tarpeiden mukaan (oivallusta, iloa, leikkiä ja kokeilemista). ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kiusaamiseen puututaan heti ja ryhmät päivittävät säännöllisesti kiusaamissuunnitelman. Alueen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kasvattaja, joka näkee tilanteen, ottaa vastuun siitä. Tarvittaessa tiivistetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan kanssa. Viestinnässä kiinnitetään huomioita myös sanattomaan kehonviestintään. Lapset ovat mukana päättämässä ryhmän pelisäännöistä. Aikuiset toimivat empaattisesti ja lasten edun mukaisesti.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Varhaiskasvatussuunitelmakeskustelut käyvät varhaiskasvatuksenopettajat (n. 30 min) ja aloituskeskustelut lastenhoitajat. Opettaja ja lastenhoitaja vastaa näiden toteuttamisesta. Vanhempainvartteja ja kuulumisien vaihtoa päivähoidon haku- ja tuontitilanteissa. Keskustelut käydään Teamsin kautta tai ulkotiloissa. WhatsApp ja Instagramit ovat käytössä ryhmissä.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista