Leinelän päiväkoti

Leinelän päiväkoti

Päiväkodissamme toimii 7 lapsiryhmää, joiden nimet ovat syntyneet alueen osoitteista hieman mielikuvitusta käyttäen: Usvasäteet, Auringonkehrät, Naavanuppuset ja Kaarnapuuhiset 1-4 vuotiaiden ryhmiä, Suoseikkailijat integroitu ryhmä, jossa paikka 5 lapselle, joilla tehostetun tai erityisen tuen tarve ja Vesakkovillikot ja Sammalkiitäjät 5-6 vuotiaiden ryhmät, joissa myös esiopetus.​

Leinelässä työskentelee päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 9 varhaiskasvatuksen opettajaa, 11 lastenhoitajaa ja vuosittain tarvittaessa tehostetun tuen erityisresurssia esim. kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitaja, taidepedagogi ja avustajia. Vantti Oy hoitaa laitos-, ateria- ja kiinteistönhuoltopalvelut. Päiväkotimme toimii eri alan opiskelijoiden harjoittelupaikkana. ​

Toiminta-ajatuksemme kuvaa painotuksiamme: Lapsi saa kasvaa ja oppia leikin maailmassa, erilaisissa pienryhmissä, turvallisesti. Lasta ympäröi salliva, kuunteleva ja kannustava läsnäolon kulttuuri.

​Painotamme hyvää vuorovaikutusta, pienryhmissä toimimista, arjen liikuntaa ja luontoympäristökasvatusta. ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Rakennamme oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristöissä näkyy liikunnan mahdollisuus arjessa: liikuntavälineet ovat lasten saatavilla ja lapsilla on lupa juosta ja liikkua sisällä ja ulkona. ​

Fyysinen oppimisympäristö sisältää monipuoliset sisätilat. Meillä on talon yhteisessä käytössä toimiva liikuntasali, vesi- ja hiekkaleikkihuone ja verstas. Myös käytävät ovat aktiivisesti lasten käytössä. Ryhmätiloissa on jakotiloja, jotka mahdollistavat erilaisissa ryhmissä toimimisen. Päiväkodin pihan lisäksi oppimisympäristö laajenee lähialueille, kirjastoon ja muuhun kaupunkiympäristöön. Kirjastoauto käy päiväkodin vieressä kerran kuussa. Säännölliset metsäretket ovat tärkeitä oppimisen paikkoja ja alueen puistot antavat lisää mahdollisuuksia ulkoiluun. Juna-aseman läheisyys antaa meille mahdollisuuksia liikkua pääkaupunkiseudulla. ​

Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö tuntuu ja näkyy ilmapiirissä, jonka perustana on positiivinen pedagogiikka. Lapsia kehutaan ja kannustetaan. Oppimisen perustana on lapsen omat vahvuudet. Kiinnitämme huomiota hyvään vuorovaikutukseen. Opettelemme ryhmässä toimimis-, tunne- ja kaveritaitoja joka päivä lasten kehityksen mukaisesti. Lapsi kohdataan sensitiivisesti päivittäin iloineen ja murheineen. Osa päiväkodin tiloista on kuntalaisten ulkopuolisessa vuokrauskäytössä. Varaukset sähköisesti Weptimmin kautta.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Leinelän päiväkodissa on yhdessä tehdyt pelisäännöt. Ne koskevat niin lapsia, henkilökuntaa kuin vanhempiakin. Joka vuosi keskustelemme ja kehitämme niitä yhdessä henkilöstön ja lasten kanssa. ​

Turvallisuus on meille tärkeää. Teemme vuosittain poistumis-, sisääntulo- sekä apsen etsimis-harjoituksia henkilöstön sekä lasten kanssa. Jos uhkatilanteita tai tapaturmia tapahtuu, niistä informoidaan ja keskustellaan mahdollisimman pian. ​

Leinelän päiväkodissa on kiusaamisenehkäisysuunnitelma, kukaan ei jää yksin ja jokaisella on hyvä kokonainen päivä Leinelässä. Leinelän päiväkodissa yhteistyökumppaneita ovat konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kieli- ja kulttuurikoordinaattori, neuvola, lähikoulu sekä lastensuojelu.​

Esiopetuksen alueellinen hyvinvointiryhmä kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Ryhmä käsittelee esiopetuksessa esiintyviä ilmiöitä. Yhteistyötä tehdään esiopetuksen kuraattorin ja psykologin, neuvolan sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökouluna toimii Ilolan koulu. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kohtaamme huoltajat joka päivä. Suora viestittäminen on tärkeää ja helppoa.

​Jokaisella lapsiryhmällä on ryhmän lapsista päivittäin täytettävä päivälista, jonka avulla huoltajille välitetään päivän tärkeät asiat.​

Soitamme perheille matalalla kynnyksellä esimerkiksi sairastumisten ja tapaturmien sattuessa. ​

Ryhmät sopivat perheiden kanssa viestittelytavat; suosimme sähköistä viestintää. Viestintäkanava lapsiryhmän toiminnan kuvausta varten voi olla esimerkiksi suljettu blogi, suljettu Facebook-ryhmä, yksityinen Instagram-tili tai sähköposti. ​

Jokaisen perheen kanssa käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai lapsen esiopetuksen suunnitelmakeskustelut vuosittain.​

Syksyisin pidämme vanhempaintapaamisen ja vuoden aikana ryhmillä on erilaisia tapahtumia yhdessä perheiden kanssa.​

Päiväkodilla on vanhempaintoimikunta, jonka kanssa järjestämme yhdessä mukavaa tekemistä lapsille ja perheille.​

Päiväkodin yhteisille, avoimille Facebook-sivuille jokainen ryhmä päivittää toiminnasta kuvia ja kertomuksia sovitusti, muistaen kuvausluvat. Sähköisessä viestittelyssä tärkeää on tietoturva.​

Käy katsomassa Leinelän päiväkodin Facebook-sivuja, kuvat kertovat toiminnastamme.

Lapsen hyvä päivä Leinelässä

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8:30-12:30​, (valmistava opetus klo 8.30-13.30)

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma