Lipunkantajan päiväkoti

Lipunkantajan päiväkoti

Lipunkantajan päiväkodissa on viisi kokopäiväryhmää:​ Auringot: 1-4-vuotiaiden lasten ryhmä​, Salamat: 1 – 4 -vuotiaiden lasten ryhmä​, Kuut: 5-vuotiaiden lasten ryhmä​, Sateenkaaret: 1-4-vuotiaiden lasten ryhmä​ ja Tähdet: 6-vuotiaiden lasten ryhmä​.

Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 6.00-17.00 välillä. Lasten vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan olemme avoinna tarvittaessa klo 18.00 asti.

Yhteinen oppimisympäristömme

Lipunkantajan päiväkodin tilat soveltuvat monipuoliseen varhaiskasvatustoimintaan ja erityisen hyvin pienryhmätoimintaan. Arvioimme, kehitämme ja muunnamme oppimisympäristöjä toimintaan sopiviksi yhdessä lasten kanssa. Arvioimme toimintaympäristöjä varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta ja ideoimme, miten tiloja voisi hyödyntää monipuolisemmin.

Hyödynnämme lähiympäristöä puistoineen ja liikuntamahdollisuuksineen säännöllisesti. Retkeilemme lähiluonnossa viikoittain ja tutustumme muuttuvaan ja kasvavaan Kivistön alueeseen. Käytämme kirjastopalveluja säännöllisesti.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityöllä edistämme positiivista vuorovaikutusta päiväkodissamme. Keskiössä ovat lasten ja aikuisten väliset positiiviset kohtaamiset, leikillisyys ja aktiivinen toimijuus. Päiväkodissa pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään ilmapiiriä, jossa kaikilla on hyvä olla sekä tunne yhteisöön kuulumisesta. Pidämme tärkeinä myös tunnetta tasavertaisuudesta ja kokemusta kiusaamattomuudesta.

Olemme laatineet päiväkotiin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman ja päivitämme sitä säännöllisesti. Päiväkodissa tavoittelemme toimintakulttuuria, jossa jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

​Onnistuneen yhteistyön perusta on selkeä ja toimiva viestintäkulttuuri, joka rakentuu molemminpuoliselle arvostukselle, luottamukselle ja avoimuudelle. Päiväkotimme ryhmät tiedottavat toiminnastaan tarpeen mukaan sähköpostin tai sosiaalisen median kanavien välityksellä.

Järjestämme vanhempainillat ryhmittäin tai ryhmän asioista kerrotaan erillisellä tiedotteella. Joulukuun loppuun mennessä vanhemmat kutsutaan osallistumaan lapsen Vasu-keskusteluun ja yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin päivittäisten keskusteluiden kautta.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma