Keimolanmäen päiväkoti

Keimolanmäen päiväkoti on aloittanut toiminnan Marraskuussa 2019 Päiväkoti sijaitsee keskellä kasvavaa Keimolanmäen asuinaluetta.​

Päiväkodissa on kuusi kotialuetta, joista jokaisella työskentelee kaksi työparia.

Päiväkoti ja koulu tekevät Keimolanmäessä tiivistä yhteistyötä. Meillä on koulun kanssa yhteinen ravintola ja piha. Esiopetusryhmämme sijaistee koulun tiloissa. Esiopetus on päiväkodissamme englannin kielirikasteista esiopetusta. ​

Luonto on meillä lähellä ja retkeilemme paljon. Sovittelemme ristiriidat ja pidämme positiivista ja iloista tunnelmaa tärkeänä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin tilat ovat monipuoliset ja muuntuvat. Tilat mahdollistavat pienryhmäpedagogiikan ja pitkäkestoisen leikin. Liike ja toiminnallisuus ovat Keimolanmäessä sallittuja ja se näkyy oppimisympäristössämme. Meillä on ryhmissä roikkumisrenkaita ja puolapuut, ja liikuntavälineet ovat lasten saatavavilla. ​

Osa oppimisympäristöämme ovat pihallamme vieraileva kirjastoauto, lähimetsä ja alueen leikkipuistot.​

Päiväkodissamme on paljon eri kieliä ja kulttuureja, tämä on rikkaus ja haluamme oppimisympäristössämme tutustuttaa lapset eri kieliin ja näin vahvistaa heidän kielellisiä valmiuksiaan. ​

Pidämme tärkeänä lämmintä arvostavaa vuorovaikutusta ja sen harjoittelua. Kohtaamme lapset, vanhemmat ja työtoverimmepositiivisella asenteella ja kuunnellen. Harjoittelemme tunnetaitoja ja sovittelemme ristiriidat. Näin hyvä ja lämmin arki mahdollistuu.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkotimme hyvinvointityö muodostuu vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja turvallisesta kasvuympäristöstä. Jokainen lapsi on yksilö ja jokaisella meistä on omat tarpeet ja vahvuudet. Heti päiväkotiarjen alettua tutustumme ensimmäisenä näihin vahvuuksiin. Vahvuuksien pohjalle on hyvä rakentaa oppimista. Hyvinvointityön tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen ja painopiste on ennaltaehkäisyssä. ​

Päiväkotiimme on laadittu turvallisuussuunnitelma jota päivitetään vuosittain. Meillä on oma kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja siinä painopiste on vahvasti ryhmäyttämisessä ja vuorovaikutuksen laatuun panostamisessa. ​

Osa työporukkaamme ovat konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori. Teemme yhteistyötä neuvolan kanssa, etenkin 4-vuotisneuvolan kohdalla (Hyve-malli). Päiväkotimme tekee tiivistettyä yhteistyötä perhekoutsien kanssa. Perhekoutsien työpiste sijaitsee talossamme ja he osallistuvat päiväkotimme tapahtumiin ja heitä voi tavata vaikka lasta hakiessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa​​

Olemme päiväkotimme alusta asti puhuneet paljon viestinnästä ja se on meille tärkeää. Pidämme kaiken kivijalkana sitä, että vanhemmat tietävät mitä varhaiskasvatuksen arjessa tapahtuu, juuri heidän lapsen päivässä. ​

Päivän kuulumisten kertomiseen panostetaan päiväkodissamme erityisesti. Päivän tapahtumia kirjataan eteisen valkotauluille ja jokaisella ryhmällä on omia some- tiedotus kanavia. Lisäksi sähköposti on käytössä tarvittaessa. ​

Yhteistyö on keskeinen osa varhaiskasvatusta ja lapsen hyvää arkea päiväkodissa. vanhemmat pääsevät osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin erilaisten kyselyiden ja tilaisuuksien kautta. Vanhempaintilaisuudet pidetään toimintavuoden aikana osin koko talon yhteisinä, tai ryhmittäin .

Toimintakauden aikana vanhemmat kutsutaan osallistumaan lapsen Vasu-keskusteluun eli yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Vasu-keskustelulle varataan aikaa 30 min/ lapsi.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:​ klo 9.00-13.00

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma