Kanniston päiväkoti

Kanniston päiväkoti

Kanniston päiväkoti sijaitsee Länsi-Vantaalla, Kannistossa, voimakkaasti kasvavassa kauniissa maalaismaisemassa.

Päiväkoti on avattu vuonna 2011. Päiväkodin ympäristössä on hiihtolatuja, luistelukenttä, pulkkamäki ja leikkipuistoja. Melkein päiväkodin pihasta pääsemme metsään leikkimään ja ihmettelemään. Metsäretket ovat tärkeitä viikottaisia toimintamuotoja. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää, Männyt, Katajat, Tammet, Kuuset, Pihlajat ja Koivut.

Varhaiskasvatusta toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena, jossa eri alueet painottuvat eri tavoin lapsen iän mukaan. Mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi osa vuorovaikutuksesta tapahtuu perushoitotilanteissa. Hyvällä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudella edistetään lapsen myönteisen minäkuvan syntymistä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Kaikki Kanniston päiväkodin toiminta perustuu suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Suuri osa lapsen oppimisesta tapahtuu leikin kautta. Kasvattajilta edellytetään vahvaa ammatillista tietoisuutta sekä hyvää yhteistyötä vanhempien kanssa. Kannistossa koko talo kasvattaa!

Ajankohtaista