Husaaritien päiväkoti

Husaaritien päiväkoti

Husaaritien päiväkoti on perustettu vuonna 2003 ja se sijaitsee kasvavalla Kanniston alueella uuden Kivistön keskustan kupeessa.

Päiväkodin lapset sijoittuvat kuuteen ryhmään ja toiminnallista yhteistyötä tehdään koko talon kesken joustavasti. Lisäksi meillä on kerhoja kaikkina viikonpäivinä. Haltisten ja Tiitiäisten lapsiryhmässä on alle 4-vuotiaita lapsia. 3-5-vuotiaiden Hiitiset on integroitu ryhmä, jossa osa lapsista saa lisätukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Menniäisissä ja Maahisissa lapset ovat iältään 3-5-vuotiaita. Lisäksi päiväkodissa on esiopetusikäisten lasten ryhmä Myttiäiset.

Kodikas ja viihtyisä päiväkotirakennus ja ympäristö antavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan. Meillä on käytössä tilavat ryhmätilat, piha ja sisäpiha, iso sali sekä pienryhmätiloja. Päiväkodin vieressä on leikkipuisto. Retkiä tehdään sekä lähiluontoon että kauemmas.

Päiväkodissa työskentelee ammattitaitoinen, pysyvä ja innostunut kasvattajayhteisö. Varhaiskasvatuksesta vastaavat hyvässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Meillä työskentelee myös avustajia.

Tärkeintä päiväkodissamme on työhönsä sitoutuneiden kasvattajiemme luoma turvallinen, avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, iloa ja huumoria unohtamatta. Kunnioitamme jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja pyrimme samalla vahvistamaan lasten sosiaalisia taitoja. Leikkiä ja liikkumista sisältyy lapsen jokaiseen päivään. Luonto, kuvataiteet, ilmaisu, musiikki, tieto- ja viestintätekniikka sekä kädentaidot ovat mukana lasten arjessa. Perheiden osallisuus ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa toimintaamme. Kerromme toiminnastamme perheille facebookin avulla.

Ajankohtaista