Husaaritien päiväkoti

Husaaritien päiväkoti
Husaaritien päiväkoti sijaitsee Kivistön kaupunginosassa. Päiväkodissa on 7 lapsiryhmää eri-ikäisille lapsille aina esikoululaisiin asti. Yksi ryhmistä on integroitu ryhmä. Lapsia talossa on vaihtelevasti;100-120.​ Husaaritiellä työskentelee noin 25 varhaiskasvatuksen ammattilaista; opettajia, sosionomeja, lastenhoitajia sekä avustavaa henkilökuntaa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Husaaritien päiväkoti sijaitsee rauhallisella omakotialueella Kannistossa, uuden Kivistön keskustan läheisyydessä. Päiväkoti on valmistunut 2003 5-ryhmäiseksi, mutta myöhemmin samassa rakennuksessa olleet neuvolan ja avoimen päiväkodin tilat on otettu lapsiryhmien käyttöön. Tilat ovat toimivat, monikäyttöiset, tilavat ja erityisen hyvin liikuntaan sopivat. Päiväkodilla on sisä- ja ulkopihat ja lähiympäristöä hyödynnetään retkeillen puistoihin ja metsään. Oppimisympäristöä laajennetaan myös muualle Vantaalle ja pääkaupunkiseudulle suunnatuilla retkillä.

Uusien lasten aloittaessa panostamme luottamuksen syntymiseen. Toimiva arjen struktuuri on laadukkaan varhaiskasvatuksen pohja ja suunnittelemme sen huolellisesti. Pyrimme tukemaan jokaisen lapsen vahvuuksia positiivisin keinoin. Hyvä päivä jokaiselle lapselle jokaisena päivänä on tavoitteenamme.

Lapsiryhmän varhaiskasvatuksen suunnittelussa pyrimme edistämään erityisesti kunkin lapsen sosiaalisia taitoja. Laadukas vuorovaikutus on kaiken toiminnan pohjalla. Monipuoliset toiminnat, esim. kirjallisuus, liikunta, kädentaidot, tieto- ja viestintätaidot ovat osa lasten arkea Husaaritiellä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Keskustelemme lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista huoltajien kanssa päivittäisissä kohtaamisissa ja sovituissa tapaamisissa. Otamme huolenaiheet esille varhaisessa vaiheessa. Lapsiryhmien kasvattajat keskustelevat ryhmässä esiintyvistä ilmiöistä ja lapsista viikoittaisissa tiimipalavereissa. Mikäli huolenaiheita ilmenee, olemme yhteydessä varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajaan; tästä kerromme vanhemmille etukäteen. Teemme tarvittaessa yhteistyötä erilaisten moniammatillisten verkostojen kanssa. Tavoitteenamme on aina huolehtia lapsen ja lapsiryhmän hyvinvoinnista ja tarjota tarvittavaa apua ja tukea perheen erilaisiin haasteisiin.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Husaaritiellä viestintä vanhemmille tapahtuu ensisijaisesti päivittäisissä keskusteluissa. Myös sähköposti sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat käytössä, mm. Facebook. Vantaa-tasoiset tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla ja osa ryhmistä lähettää perheille viikko- tai kuukausikirjeitä. Tiedotteet saa pyydettäessä myös paperisina. Käymme päivittäin keskusteluja lapsen arjen sujumisesta. Lapsen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut käydään vuosittain. Yhteisiä keskusteluja voidaan järjestää myös useammin, myös etäyhteyksin. Hyve-keskustelu (yhteistyö neuvolan kanssa) käydään lapsen ollessa 4-vuotias.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: esiopetus klo 8.30-12.30​, valmistava opetus klo 12.30-13.30 ​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma