Aurinkokiven päiväkoti

Aurinkokiven päiväkoti sijaitsee Kivistössä iloisesti väritetyssä Aurinkokiven palvelurakennuksessa, jossa toimivat myös koulu ja neuvola. Päiväkodin sisäänkäynnit sijaitsevat rakennuksen vihreällä seinustalla Aurinkokivenkujan puolella.​

Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta noin 90 lapselle. Päiväkodissa on kuusi ryhmää Säteet, Salamat, Kuunsirpit, Pikkutähdet, Revontulet sekä Planeetat. Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6.30-17.00 ja tarvittaessa 6.00-18.00 vanhempien työvuorojen mukaan . Meillä toimivat myös Avoin päiväkoti Auringonkukka sekä Kivistön kerho.

Yhteinen oppimisympäristömme

Aurinkokiven ilmapiiri on kannustava ja hyväksyvä. Ryhmien toiminnassa panostetaan lapsilähtöisyyteen, kiireettömyyteen, turvallisuuteen, pienryhmätoimintaan ja yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.​ Jokainen kohtaaminen on arvokas​. Yhteistyö koulun opettajien ja oppilaiden kanssa on osa arkeamme.​

Aurinkokiven tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan toteuttamisen​. Päiväkodilla on oma liikuntasali, jonka lisäksi koulun iso liikuntasali ja muut koulun tilat ovat käytettävissä silloin, kun niissä ei ole opetusta. ​

Ulkoilut järjestetään päiväkodin aidatulla pihalla, joka on erikseen jaettu pieneksi ja isoksi pihaksi. Lisäksi käytössä on koulun piha ja jalkapallokenttä. Retkiä tehdään lähialueen puistoihin ja metsiin. Vierailut museoissa, naapurissa olevaan ikäihmisten hoivakotiin ja käynnit kirjastoautolla ovat esimerkkejä monipuolisesta oppimisympäristöstä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Aurinkokivessä edistämme kaikki yhdessä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vuorovaikutuksellista kulttuuria. Työskentelemme kaikki; päiväkodin, koulun ja neuvolan työntekijät, rinnakkain samoissa tiloissa. Eri-ikäiset lapset ja aikuiset ammattilaiset kohtaavat siten säännöllisesti juhlahetkien lisäksi myös tavallisessa arjessa. ​

Aurinkokiven päiväkodissa kunnioitamme lapsuutta itseisarvoisena elämänvaiheena. Lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.​

Meillä on tehty kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestintä perheille on avointa ja perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen. Ryhmien arjen toiminnasta ja pedagogisista tavoitteista kerrotaan aktiivisesti vanhemmille.​

Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, yhteiset vasu- ja leopskeskustelut ja vuosittaiset vanhempainillat ovat tärkeitä osallistumisen paikkoja, joissa keskustellemme ja arvioimme yhdessä tavoitteita ja toimintaa.​

Huoltajat saavat Aurinkokiven ryhmistä säännölliset viikkotiedotteet sähköpostitse. Muutamalla ryhmällä on Instagram-tili, jossa kerrotaan arjesta kuvin. ​Johtajan pääasiallinen viestintäkanava vanhemmille on sähköposti. ​

Aurinkokiven talolla on yhteinen Facebook-sivusto Aurinkokivi.​ Talossamme on päiväkodin ja koulun yhteinen vanhempainyhdistys: Aurinkokiven vanhemmat Ry​. Avoimella päiväkodilla on Facebook-sivusto Avoin päiväkoti Auringonkukka​.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30 (tarvittaessa valmistava opetus klo 8.30-13.30).​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Avoin päiväkoti Auringonkukka

Avoin päiväkoti on osa Aurinkokiven päiväkodin toimintayksikköä. Avoimen päiväkodin nettisivulta löytyy tarkempaa tietoa sen toiminnasta.

Osaa Aurinkokiven tiloista yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset voivat vuokrata arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Lisätietoja mahdollisuudesta vuokrata Aurinkokiven ja muiden kaupungin kiinteistöjen tiloja saat Timmi-tilavarausjärjestelmästä

Ajankohtaista