Suitsikujan päiväkoti

Suitsikujan päiväkoti sijaitsee Vantaan Hakunilassa hyvien kulkuyhteyksien lähellä.
Kävelymatkan päästä löytyvät niin Hakunilan urheilupuisto, metsäpolut, pururata, hevostallit kuin kauniit kartanomaisematkin. Kaupunkiympäristö esimerkiksi kirjastoineen sijaitsee aivan vieressä.

Päiväkodissamme toimii neljä 1-6 vuotiaiden lasten ryhmää, joiden toiminta suunnitellaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi. Lasten erilaiset tarpeet ja osallisuus tulevat huomioiduksi. Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Turvallinen kasvuympäristö on meille tärkeää. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö tukee meitä kaikkia tässä tavoitteessa.

Päiväkodissa toimitaan kahden johtajan mallilla. Johtamistehtävät on jaettu henkilöstöhallintoon, talouteen ja tukipalveluihin sekä pedagogiikkaan ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Yhteinen oppimisympäristömme

Suitsikujan päiväkodin sijainti mahdollistaa fyysisen oppimisympäristön monipuolisen käytön. Lähialueiden retkeily- ja ulkoilumaastot antavat hienot oppimisen mahdollisuudet, siksi retkeilemme paljon. Lähellä oleva kaupunkiympäristö laajentaa myös mahdollisuuksiamme monipuoliseen toimintaan. ​

Kasvua ja kehitystä tukeva psyykkinen ilmapiiri syntyy yhdessä tehden ja toimintaa pohtien. ​

Pienryhmissä harjoitellaan yhdessä toimimista erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Suitsikujan hyvinvointityö muodostuu yhteistyötä tehden perheiden ja muiden toimijoiden kanssa kasvuympäristössä, jossa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan.​

Työvuorot ja erilaiset palaverirakenteet suunnitellaan niin, että henkilökunta on paikalla lasten hoitoaikojen mukaisesti. Turvallinen ja tuttu aikuinen on näin mahdollisimman paljon paikalla.​

Lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista yhdessä kasvattajan kanssa. Erilaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden harjoitteleminen sisältyvät päivien suunnitelmiin. Päiväkodillemme on tehty kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. ​

Teemme yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja psykologien sekä kuraattoreiden kanssa. Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu lisäksi yksilö- ja yhteisöllisellä tasolla oman suunnitelmansa mukaisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme päivittäin tuonti -ja hakutilanteissa. Arvostamme huoltajien ajatuksia omasta lapsestaan ja hänen tarpeistaan. Samalla mahdollistuu huoltajien osallisuus lasta ja toimintaa koskevissa asioissa. Avoin dialogi kannattaa aina. Tarvittaessa hyödynnämme tulkkipalveluja.​

Jokaisella ryhmällä on oma WhatsApp-ryhmä, jonka avulla kuvaamme ja kerromme ryhmän pedagogisesta toiminnasta.​

Muu tiedottaminen toteutuu eri sähköisten kanavien, puhelinkeskustelujen sekä erilaisten lapsikohtaisten suunnitelmien tekemisen kautta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma