Pikkuravurin päiväkoti

päiväkoti Pikkuravuri

Pikkuravuri kuuluu samassa pihapiirissä sijaitsevan Ravurin toimintayksikköön.

Pikkuravurissa on kaksi ryhmää 1-3-vuotiaille lapsille.

Yhteinen oppimisympäristömme

Ravuri sijaitsee Hakunilassa keskeisellä paikalla, josta on hyvät yhteydet lähialueemme palveluihin. Hyödynnämme oppimisympäristöinä lähialueemme metsiä, Hakunilan urheilupuistoa, Håkansbölen kartanon puistoa, nuorisotilaa, kirjastoa, leikkipuistoja sekä erilaisia retki- ja kulttuurikohteita.​

Päiväkodissamme hyödynnämme monipuolisesti sekä sisä- että ulkotilojamme. Muokkaamme tilojamme lasten tarpeiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Erityisesti panostamme projektityöskentelyyn, pitkäkestoiseen leikkiin sekä kiireettömään ilmapiiriin.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tarjoamme monipuolista toimintaa, sopivasti haasteita ja onnistumisen kokemuksia kaikille. Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Tuemme lasten ystävyyssuhteita ja varmistamme, että kaikki pääsevät osallisiksi toimintaan ja leikkiin. ​

Hyvinvointia edistämme opettamalla tunnetaitoja ja panostamalla kiusaamisen ehkäisyyn. Pidämme tärkeänä lämpimän ja kannustavan ilmapiirin luomista sekä lasten vahvuuksien esille nostamista. Huolehdimme, että jokainen saa vaikuttaa, tulee kuulluksi ja kohdatuksi tasa-arvoisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Panostamme päivittäisiin kohtaamisiin vanhempien kanssa, jolloin kerromme lapsen päivästä ja toiminnastamme. Vanhempien toiveita kuullaan kasvatuskeskusteluissa sekä vanhempainilloissa. Järjestämme juhlia, joihin koko perhe voi osallistua. ​

Tietoa toiminnasta on esillä ryhmien eteistiloissa ja lapsiryhmien projekteja esitellään mm. taidenäyttelyin. Osalla ryhmistä on käytössä instagram tai digikehykset, joihin ryhmät laittavat säännöllisesti kuvia toiminnasta. Muu viestintä huoltajien kanssa tapahtuu sähköpostitse.