Pallastunturin päiväkoti

Pallastunturin päiväkoti kuuluu Keihäspuiston toimintayksikköön. Päiväkotimme on pieni, viihtyisä ja mukava neljän ryhmän päiväkoti, joka on aloittanut toimintansa tammikuussa 2017.

Päiväkodissamme on viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, seitsemän lastenhoitajaa ja avustaja.

Toimintayksikkömme tavoitteena on kaikissa lapsiryhmissä kielellisten taitojen vahvistaminen, kirjallisuus ja lukeminen ja vuorovaikutus- ja leikkitaitojen vahvistaminen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Pallastunturin päiväkoti sijaitsee Länsimäen koulun naapurissa. Päiväkodin lähialueet tarjoavat toiminnallista varhaiskasvatusta tukevan leikki- ja oppimisympäristön, kuten lähimetsät, leikkipuistot ja urheilukenttä. Aamuisin ja iltapäivisin huolehdimme lapsista yhteisvastuullisesti. Muulloin toimimme omissa lapsiryhmissämme.

Tutustumme toisiimme ja luomme yhteishenkeä. Sääntöjä käymme arjen eri tilanteissa. Kannustamme lapsia leikkimään kaikkien kavereiden kanssa. Kiusaamiseen puutumme välittömästi. Meillä on positiivinen ja kannustava ympäristö. Iloitsemme yhdessä onnistumisista.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lukuvuoden alussa annamme lapsille aikaa tutustua toisiinsa, yhteiseen päiväjärjestykseen ja kaverisuhteiden muodostamiseen.

Tuemme lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja, kannustamme oma-aloitteisuuteen. Kehitämme kaveritaitoja ja opettelemme hyviä käytöstapoja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Mahdollistamme riittävällä aikuisten määrällä ryhmissä yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja pienryhmissä työskentelemisen. Kiireettömällä ja kannustavalla ilmapiirillä sekä selkeillä, toistuvilla rakenteilla ja rutiineilla luomme turvallisuutta ja hyvinvointia.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Uudet lapset tutustuvat päiväkotimme pihalla vanhemman kanssa. ​

Kannustamme vanhempia osallistumaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden suunnitteluun. ​

Infomme, toimintaohjeemme ja -ohjelmamme/tiedotteemme huoltajille tapahtuvat säännöllisesti sähköpostitse.​

Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin, haku- ja tuontitilanteissa. Varhaiskasvatuksen opettajamme käyvät varhaiskasvatussuunnitelma- ja lapsen esiopetuksen suunnitelmakeskustelut huoltajien kanssa.

Tiedotamme toiminnastamme suullisesti, ilmoitustaululla, sähköpostiviesteillä, instagramilla, facebookilla ja joskus kiireelliset asiat tekstiviesteillä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma