Latupuiston päiväkoti

Latupuiston päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää: Haltiapolku, Satumetsä, Ruusulaakso, Pilvilinna ja Niittyvilla. Latupuiston päiväkodissa on 1-5-vuotiaita lapsia. Talossa ei tänä vuonna ole esiopetusryhmää, vaan esiopetusta tarjotaan yksikön toisessa rakennuksessa, Latukujan päiväkodissa.​ Päivittäinen toiminta-aika on klo 6.00-18.00 välillä, lasten hoitoaikojen mukaan.

Toimimme Rajakylän koulun lähellä ja hyödynnämme lähialueen metsää ja urheilumahdollisuuksia toiminnassamme.​

Päiväkodissamme on ammattitaitoinen, sensitiivinen ja positiivinen henkilökunta. Teemme yhteistyötä Latukujan ja Rajakylän päiväkotien kanssa. Yksikössämme toimii myös harjoittelijoita eri oppilaitoksista.

Yhteinen oppimisympäristömme

Toimimme pääsääntöisesti pienryhmissä sisä- ja ulkotiloissa. Osa toiminnasta tapahtuu koko ryhmän kesken. Käytämme tiloja joustavasti ja osa tiloista on yhteisessä käytössä.​

Oppimisympäristömme ovat selkeitä ja huomioimme lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Käytämme apuna kuvia, leikkitauluja ja päiväohjelmat ovat ryhmissä esillä kuvina. Latupuiston päiväkodissa on oma jumppasali.​

Käytämme monipuolisesti alueen kulttuuritarjontaa mm. kirjastoa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkodissamme puututaan kiusaamiseen ja lasten psyykkinen ja fyysinen turvallisuus ovat tärkeitä. Lapsilla on käytössä turvaliivit retkillä ja etenkin pienillä, myös päiväkodin pihassa. Kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten.​

Huomioimme lasten kiinnostuksen kohteita ja pidämme lasten kokouksia. Huolehdimme lasten riittävästä levosta ja ravinnosta. ​

Teemme yhteistyötä konsuntoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan, puheterapeuttien ja muiden lasten hoitavien tahojen kanssa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lähetämme vanhemmille tiedotteita säännöllisesti sähköpostilla ja tarvittaessa jaetaan paperisia tiedotteita.​

Ryhmillä on käytössä omia WhatsApp-ryhmiä.​

Vanhempien avoin kohtaaminen on tärkeää ja päivittäin vaihdamme kuulumisia tuonti- ja hakutilanteissa.