Keihäspuiston päiväkoti

Keihäspuiston päiväkoti

Keihäspuiston päiväkoti kuuluu Keihäspuiston toimintayksikköön. Päiväkoti on tarkoitettu 1-6-vuotiaille, pääsääntöisesti kokopäiväistä varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille.
Päiväkotimme sisätilat ja piha-alue on remontoitu.

Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää ja 54 paikkaa. Meillä on neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, kuusi lastenhoitajaa ja kaksi avustajaa. Lapsiryhmät on muodostettu huomioiden pedagogisuus, jatkuvuus, ikä, vanhempien toiveet ja tuen tarve.

Toimintayksikkömme tavoitteena on kaikissa lapsiryhmissä kielellisten taitojen vahvistaminen, kirjallisuus ja lukeminen sekä vuorovaikutustaitojen tukeminen ja leikkitaitojen vahvistaminen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Keihäspuiston päiväkodissa on alkanut kahdessa lapsiryhmässä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeilu kestää v. 2021-2024. Päiväkodissa jatkuu parityöskentely yli 3-vuotiailla lapsilla. Siinä varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja työskentelevät yhdessä noin 14 lapsen kanssa noin klo 8.30-14.00. Aamuisin ja iltapäivisin huolehdimme lapsista yhteisvastuullisesti.

Tutustumme toisiimme ja luomme yhteishenkeä. Sääntöjä käymme läpi arjen eri tilanteissa. Kannustamme lapsia leikkimään kaikkien kavereiden kanssa. Kiusaamiseen puutumme välittömästi.

Meillä on positiivinen ja kannustava ympäristö. Iloitsemme yhdessä onnistumisista.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lukuvuoden alussa annamme lapsille aikaa tutustua toisiinsa, yhteiseen päiväjärjestykseen ja kaverisuhteiden muodostamiseen.

Tuemme lasten kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja, kannustamme oma-aloitteisuuteen. Kehitämme kaveritaitoja ja opettelemme hyviä käytöstapoja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Mahdollistamme riittävällä aikuisten määrällä ryhmissä yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja pienryhmissä työskentelemisen. Kiireettömällä, kannustavalla ilmapiirillä, selkeillä, toistuvilla rakenteilla ja rutiineilla luomme turvallisuutta ja hyvinvointia.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Uudet lapset tutustuvat päiväkotimme pihalla vanhemman kanssa.

Kannustamme vanhempia osallistumaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden suunnitteluun.

Infomme, toimintaohjeemme ja -ohjelmamme/tiedotteemme huoltajille tapahtuvat säännöllisesti sähköpostitse.

Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin haku- ja tuontitilanteissa. Varhaiskasvatuksen opettajamme käyvät varhaiskasvatussuunnitelma- ja lapsen esiopetuksen suunnitelmakeskustelut huoltajien kanssa syksyllä.

Tiedotamme toiminnastamme suullisesti, ilmoitustaululla, sähköpostiviesteillä, instagrammilla ja joskus kiireelliset asiat tekstiviesteillä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma