Kannuskujan päiväkoti

Kannuskujan päiväkoti

Kannuskujan päiväkoti sijaitsee kerrostaloalueella, lähellä Sotungin hienoja liikunta- ja ulkoilumaastoja.

Päiväkotimme on kerrostalon alakerrassa oleva 4 ryhmäinen päiväkoti. Olemme avoinna perheiden tarpeiden mukaisesti klo 6.00-18.00 välillä.

Kasvattajia meillä on tällä hetkellä 10.

Meillä on neljä lapsiryhmää: Timjamit alle 3v, Mintut, Rosmariinit ja Muskotit 3-5v.

Toimintamme ja oppimisympäristöt suunnitellaan lapsiryhmien tarpeita vastaaviksi. Toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita lasten kielellisen kehityksen tukemiseen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme tiloja hyödynnetään monipuolisesti, pyrimme muodostamaan viihtyisät tilat, joita muokataan lasten ja ryhmien tarpeiden mukaisesti yhdessä lasten kanssa.

Toiminta tapahtuu pienryhmissä, jolloin tiloja pystytään hyödyntämään hyvin ja toiminta vastaa lasten tarpeita.

Oppimisympäristöjä laajennetaan päiväkodin ulkopuolelle, tutustumme lähiympäristöön ja hyödynnämme mm. kirjaston palveluja.

Kiinnitämme huomiota siihen että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla päiväkodissamme. Huolehdimme siitä, että kaikki lapset huomioidaan ja kaikille löytyy kaveri.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Pyrimme siihen, että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on päiväkodissamme turvallinen ja hyvä olla.

Lapsiryhmissä pohditaan yhdessä kaveritaitoja ja opettelemme kaveri- ja tunnetaitoja monipuolisesti.

Lapset saavat vaikuttaa asioihin, asioita tehdään yhdessä. Yhdessä vanhempien kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Hyvinvointityön tukena meillä on käytössä varhaiskasvatuksen kuraattori ja psykologipalvelut, joihin myös vanhemmat voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä.

Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa mm. neuvola.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen arjesta ja päivän tapahtumista.

Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen suunnitelma.

Ryhmät tiedottavat asioista erilaisten kanavien kautta, mm. Instagram ja WhatsApp sekä erilaisilla tiedotteilla.

Vanhemmille järjestetään erilaisia tilaisuuksia mm. vanhempainillat/-iltapäivät joihin he voivat osallistua.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päiväkodissamme ei ole tällä kaudella esiopetusta.