Hevoshaan päiväkoti

Hevoshaan päiväkoti sijaitsee Hevoshaantiellä, Hakunilan urheilupuiston ja uimahallin läheisyydessä. Lähimetsät ja urheilupuisto tuovat monia erinomaisia mahdollisuuksia aktiiviselle toiminnalle, liikkumiselle ja erilaisille oppimisympäristöille. Luonnonläheisyys ja erinomaiset retkeilymaastot ovat vieressämme päivittäin. Valoisassa päiväkodissamme on yhteensä 6 kotialuetta 1-6-vuotiaille lapsille.

Meillä lapsi saa olla lapsi huolimatta erilaisista tarpeistaan, inkluusio on arkeamme. Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Koko päiväkoti toimii yhteisönä. ​

Hevoshaan päiväkodissa toimitaan pienryhmätoiminnan periaatteiden mukaisesti, näin lapset saavat itsekin osallistua hyvin kehitystään ja oppimistaan tukevaan toimintaan ja sen suunnitteluun. Parityöskentelymalli ja siihen suunnitellut tilat mahdollistavat lapsen osallisuuden ja yksilöllisyyden hyvin.​ Turvallinen kasvuympäristö muodostuu positiivisesta ilmapiiristä. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita.

Yhteinen oppimisympäristömme

Hevoshaan päiväkodin uudet ja valoisat tilat mahdollistavat hyvin erilaisen toiminnan. Tiloja käytetään monipuolisesti jakautuen pienryhmiin kaiken toiminnan aikana; yhteistiloja on paljon. Koska ruokailemme kaikki ruokasalissa, kotialueiden tilat mahdollistavat leikin jatkumon ja tilojen muuttumisen toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

Fyysinen oppimisympäristömme on monipuolinen myös päiväkodin sijainnin takia. Lähialueiden urheilu,- retkeily- ja ulkoilumaastot mahdollistavat hienot oppimisen mahdollisuudet; retkeilemme paljon. Kasvua ja kehitystä tukeva psyykkinen ilmapiiri syntyy yhdessä tehden ja erilaisuuden hyväksyen. Inklusiivinen toimintamallimme ohjaa toimintaa positiivisen oppimisen suuntaan jokaisessa päivän tilanteessa.

Pienryhmissä opetellaan toimimaan yhdessä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toinen hyväksyen.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hevoshaassa hyvinvointityö muodostuu yhteistyötä tehden perheiden ja muiden toimijoiden kanssa turvallisessa kasvuympäristössä, jossa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan.

Työvuorot ja erilaiset palaverirakenteet on suunniteltu niin, että henkilökunta on paikalla lasten hoitoaikojen mukaisesti. Turvallinen ja tuttu aikuinen on näin mahdollisimman paljon paikalla.

Lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista yhdessä kasvattajan kanssa. Erilaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden harjoitteleminen korostuvat toiminnan suunnittelussa.

Päiväkodillemme on tehty kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti.

Päiväkodissamme toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja myös konsultoivassa roolissa, mutta teemme yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu yksilö- ja yhteisöllisellä tasolla oman suunnitelmansa mukaisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme päivittäin tuonti -ja hakutilanteissa. Arvostamme huoltajien ajatuksia omasta lapsestaan ja hänen tarpeistaan. Samalla mahdollistuu huoltajien osallisuus lasta ja toimintaa koskevissa asioissa. Avoin dialogi kannattaa aina. Tarvittaessa hyödynnämme tulkkipalveluja.

Olemme aloittaneet kotialuekohtaisen Instagram – tilien käytön pedagogisen toiminnan kuvaamiseen perheille.​

Muu tiedottaminen toteutuu eri sähköisten kanavien, puhelimitse sekä erilaisten lapsikohtaisten suunnitelmien tekemisen kautta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Katso esittelyvideo päiväkodistamme.