Heporinteen päiväkoti

Heporinteen päiväkoti

Päiväkodissa on yksi alle 3-vuotiaden ja yksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

Luonnon läheisyys, välittäminen ja leikki ovat osa meidän päivittäistä arkea. Leikin kautta lapsen taidot kehittyvät monipuolisesti. Meille on tärkeää tukea lapsen yksilöllistä kasvua, omatoimisuutta, kehitystä ja oppimista. Autamme lasta löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan omiin taitoihinsa sekä rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään. Haluamme, että lapsella on turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa on hyvä kehittyä ja kasvaa itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.

Päiväkoti on avoinna klo 6.30-17.00 (18.00) ennalta sovitun tarpeen mukaan.

Heporinteen päiväkoti

Heporinne 2, 01200 Vantaa

Ajankohtaista

Twitter