Hepopuiston päiväkoti

Hepopuiston päiväkoti

Luonnon läheisyys, vuorovaikutuksellisuus ja leikki ovat osa meidän päivittäistä arkea. Leikin kautta lapsen taidot kehittyvät monipuolisesti. Meille on tärkeää tukea lapsen yksilöllistä kasvua, omatoimisuutta, kehitystä ja oppimista.

Haluamme, että lapsella on turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa on hyvä kehittyä ja kasvaa itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.

Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Olemme avoinna klo 6.30-17.00, tarvittaessa klo 6.00-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin lähialueet, metsät, urheilupuistot, leikkikentät ja kirjasto ovat osa oppimisympäristöämme ja säännöllisiä retkikohteitamme.

Muokkaamme päiväkodin tiloja lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Toiminnan porrastaminen ja pienryhmätoiminta helpottavat arjen sujuvuutta ja tilojen monipuolista käyttöä.

Aikuisten esimerkki toisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa luo luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi saa olla oma itsensä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Meille lasten hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja luomme yhdessä turvallisen kasvuympäristön lapsille. Harjoittelemme tunne- ja kaveritaitoja yhdessä leikin kautta. Päiväkodille on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma.

Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten yksilölliset tarpeet. Autamme lasta löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan omiin taitoihinsa sekä rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään.

Teemme yhteistyötä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön, puheterapeuttien, lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Lapsi- ja perheohjaaja on päivittäin arjessa tukemassa vanhemmuutta ja lasten osallisuutta. Varhaiskasvatuksen kuraattori ja psykologi käyvät sovitusti ryhmissä ja ovat perheiden tavoitettavissa tarvittaessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa tuonti- ja hakutilanteissa. Viestimme vanhemmille sähköpostilla ja WhatsApp viesteillä, sekä jaamme tarvittaessa tiedotteita.

VASU ja Leops -keskusteluissa vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet lapsen oppimisen ja kasvun tukemiseksi.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista