Peltovuoren päiväkoti

Peltovuoren päiväkoti kuva

Ylästössä sijaitsevassa Peltovuoren päiväkodissa on viisi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Lapsia on noin 100 ja henkilökuntaa noin 20. Päiväkoti on avoinna klo 6-18 perheiden ennalta ilmoitetun tarpeen mukaisesti. Peltovuoren päiväkoti on osa Ylästön toimintayksikköä, johon lisäksi kuuluvat Ylästön, Isonmännyn ja Ollaksen päiväkodit.

Peltovuoressa panostamme turvallisen, kannustavan, hyväksyvän ja positiivisen jokaista kunnioittavan ilmapiirin luomiseen.
Tänä vuonna päiväkodin toiminnassa painottuu erityisesti osallisuuden edistäminen. Päiväkodin arjessa osallisuus näkyy ennen kaikkea pedagogiikassa ja osallisuutta edistävänä toimintakulttuurina.

6 vuotiaiden lasten esiopetusryhmässä on elokuusta 2020 alkaen toteutettu englannin kielirikasteista esiopetusta, jossa korkeintaan 25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Käytännössä se tapahtuu laulujen, lorujen, leikkien ja keskeisten sanojen yhteisen ihmettelyn kautta. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja positiivinen asenne kieltä kohtaan.
Peltovuoren päiväkoti on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, joka alkoi elokuussa 2021. Kokeilu koskee ikäluokkia 2016-2017.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan. Tilat ovat muuntuvia ja leikki näkyy kaikissa päiväkodin tiloissa. Ilo ja leikillisyys ovat päiväkodissamme keskeisiä toimintatapoja.

Keskitymme luomaan lapsiryhmiin turvallisen ja lasta herkin korvin kuuntelevan oppimisympäristön, sekä vastaamaan lasten aloitteisiin heidän kehittyviä vuorovaikutustaitojaan tukien. Kiinnitämme huomiota päiväkodin kaikkien tilojen turvallisuuteen ja toimivuuteen.

Lähiympäristö on tärkeä osa oppimisympäristöämme. Teemme säännöllisesti retkiä mm. lähimetsään, alueen leikkipuistoihin ja urheilukentälle. Tavoitteenamme on, että lähiympäristöstä ja luonnosta muodostuisi lapsille tärkeä tutkimus- ja leikkipaikka.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsiryhmien kasvattajatiimit huolehtivat lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja jokaisen lapsen kehitystason mukaisen päivittäisen toiminnan tarjoamisesta. Lapsia tuetaan tunne- ja kaveritaitojen harjoittelussa sekä pysyvien kaverisuhteiden luomisessa. Pyrimme luomaan avoimen ja luottavaisen vuorovaikutuksen huoltajien kanssa jo tutustumisvaiheessa, ja tukemaan perheiden kasvatustyötä päivittäisten kohtaamisten sekä vuosittaisten Vasu- ja Leops keskusteluiden kautta. Nelivuotiaat lapset kuuluvat laajan hyvinvointitarkastuksen (Hyve) piiriin.

Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan hyvinvointityöryhmässä Ylästön pienaluekohtainen hyvinvointisuunnitelma, jota toteutetaan kaikissa alueen esiopetusryhmissä.

Teemme monialaista yhteistyötä Vantaa-tasoisten varhaiskasvatuksen toimintamallien mukaisesti. Lisäksi noudatamme päiväkodin pelastussuunnitelmaa, turvallisuusohjeita sekä toimintayksikön kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on meille erittäin tärkeää. Vaihdamme päivittäiset kuulumiset lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi laadimme jokaisen perheen kanssa vuosittain lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman (LEOPS), joka tarjoaa huoltajille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Pedagogisen dokumentoinnin kautta lapsiryhmän toiminta tulee näkyväksi huoltajille. Vanhempainillat suunnittelemme sellaisiksi, että ne mahdollistavat vanhempien osallisuuden ja huomioimme vanhempien toiveet toimintaa suunniteltaessa. Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus osallistua vuonna 2013 perustetun vanhempaintoimikunnan kautta.

Lähetämme huoltajille säännöllisesti tiedotteita pääsääntöisesti sähköpostitse. Lisäksi lapsiryhmillä ja vanhempaintoimikunnalla on vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvia suljettuja sosiaalisen median kanavia käytössään ja niistä tiedotetaan huoltajia erikseen. Huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatustoiminnasta myös Vantaan kaupungin nettisivujen ja Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeen kautta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30 – 12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Peltovuoren päiväkodin laulu

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta

Ajankohtaista