Peltovuoren päiväkoti

Peltovuoren päiväkoti kuva

Ylästössä sijaitseva Peltovuoren päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2003.
Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Lapsia on noin 100 ja henkilökuntaa noin 20. Henkilökunta on erittäin pysyvää, ammattitaitoista ja sitoutunutta.
Peltovuoressa panostamme turvallisen, kannustavan, hyväksyvän ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Tavoitteemme on, että jokainen lapsi ja aikuinen kokisi, että päiväkotiin on helppo tulla ja siellä on hyvä olla.
Tänä vuonna päiväkodin toiminnassa painottuu lukeminen ja lukemisen kulttuurin edistäminen. Pyrimme luomaan lapsille rikkaan kielellisen ympäristön, jossa lorutellaan, riimitellään ja luetaan ääneen. Tavoitteena on, että ääneen lukeminen on osa kaikkien lasten varhaiskasvatuspäivää.

Esiopetusryhmässä on elokuusta 2020 alkaen toteutettu englannin kielirikasteista esiopetusta, jossa alle 25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Käytännössä se tapahtuu laulujen, lorujen, leikkien ja keskeisten sanojen ihmettelyn kautta. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja positiivinen asenne kieltä kohtaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Hyvä oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan mutta myös rauhoittumiseen.
Toimintakauden alussa keskitymme luomaan lapsiryhmiin turvallisen, suvaitsevan, kunnioittavan ja lasta kuuntelevan oppimisympäristön panostamalla hyvän ryhmähengen luomiseen, kasvattajan läsnäoloon sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen omaksumiseen.
Peltovuoren sisätiloissa ja pihalla kiinnitämme huomiota tilojen turvallisuuteen ja toimivuuteen. Pihalla valvomme lasten ulkoilua yhteisvastuullisesti sektoreittain. Ulkoilun aikana henkilökunta järjestää säännöllisesti ohjattuja pihaleikkejä vapaan leikin lisäksi.
Lähiympäristö on osa oppimisympäristöämme, teemmekin säännöllisesti retkiä mm. metsään, leikkipuistoihin ja urheilukentälle. Tavoitteenamme on, että lapsi kiinnostuisi lähiympäristöstään ja siitä muodostuisi hänelle tärkeä tutkimus- ja leikkipaikka.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsiryhmien kasvattajatiimit huolehtivat lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, oppimisympäristön turvallisuudesta ja oppimiseen innostavasta toiminnasta sekä varmistavat, että aterioiden, ulkoilun, levon ja leikin vuorottelu vastaa lasten tarpeita. Lapsiryhmissä panostamme tunne- ja kaveritaitojen sekä hyvien käytöstapojen vahvistamiseen ja huolehdimme, että jokainen lapsi pääsee leikkiin mukaan.
Lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista keskustelemme huoltajien kanssa päivittäisissä tapaamisissa sekä lapsen vasu- ja leops -keskusteluissa. Nelivuotiaat lapset kuuluvat laajan hyvinvointitarkastuksen (Hyve) piiriin.
Esiopetuksen hyvinvointityöhön kuuluu ennaltaehkäisevä yhteisöllinen ja yksilökohtainen hyvinvointityö. Yhteisöllisessä hyvinvointityössä noudatamme esiopetuksen pienaluekohtaista hyvinvointisuunnitelmaa.
Teemme yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa Vantaa-tasoisten toimintamallien mukaisesti. Lisäksi noudatamme oman yksikön pelastussuunnitelmaa, turvallisuusohjeita sekä yksikön kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on meille erittäin tärkeää, vaihdamme päivittäiset kuulumiset lasten tuonti- ja hakutilanteissa, järjestämme uusille perheille kesäkuussa vanhempainillan sekä aloituskeskustelun. Lisäksi laadimme jokaisen perheen kanssa vuosittain lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman ( LEOPS), joka tarjoaa huoltajille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.
Pedagogisen dokumentoinnin kautta lapsiryhmän toiminta tulee näkyväksi huoltajille. Vanhempainillat suunnittelemme sellaisiksi, että ne mahdollistavat vanhempien osallisuuden ja huomioimme vanhempien toiveet toimintaa suunniteltaessa. Lisäksi vuoden aikana järjestämme perheille useita erilaisia juhlia ja tapahtumia. Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus osallistua syksyllä 2013 perustetun vanhempaintoimikunnan kautta.
Lähetämme huoltajille useita kertoja vuodessa viestejä, kirjeitä ja tiedotteita pääsääntöisesti sähköpostitse. Huoltajat saavat lisäksi tietoa varhaiskasvatustoiminnasta Vantaan kaupungin nettisivujen, Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeen sekä Peltovuoren vanhemmat Facebook-sivujen kautta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30 – 12.30
Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 22

Peltovuoren päiväkodin laulu

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta

Ajankohtaista