Pehtoorin päiväkoti

Pehtoorin päiväkoti

Pehtoorin päiväkoti kuuluu Riihipellon toimintayksikköön. Päiväkoti sijaitsee lähellä Jumboa Kartanonkosken alueella. Pehtoorissa panostamme turvallisen, kannustavan, hyväksyvän ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi ja aikuinen kokisi, että päiväkotiin on helppo tulla ja siellä on hyvä olla.
Pehtoorin päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää ikäjakaumalla 1-5v.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristönä toimivat sisätilojen käytön lisäksi lähimetsä, kirjasto sekä kulttuuri- ja liikuntatoimen palvelut. Tänä vuonna vahvistamme kielitietoista varhaiskasvatusta sekä painotamme liikuntaa toiminnassa Liikkuva päiväkotihankkeen tiimoilta. Lisäksi kasvattajat tukevat lapsia tunnetaitojen vahvistamisessa positiivisen kasvatuksen keinoin.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Yksikössä käydään läpi jokaisessa ryhmässä kiusaamisenehkäisysuunnitelma syksyn aikana ja päivitetään omia toimintatapoja tarvittaessa. Lisäksi ryhmissä on laadittu lasten kanssa yhteiset säännöt.

Teemme yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan (Kveo) kanssa lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Lastensuojelua, perheneuvolaa sekä neuvolaa konsultoidaan tarvittaessa lapsen hyvinvointiin liittyen.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset keskustelut lapsen päivän sujumisesta on tärkeitä niin henkilökunnalle kuin perheillekin. Jokaisen lapsen perheen kanssa käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelu. Ryhmien eteistiloissa on käytössä ilmoitustaulu, jossa ilmoitamme ajankohtaisista asioista. Ryhmät kertovat toiminnastaan myös suljetuilla Facebook-sivuilla sekä Whatsappilla.

Päiväkodin johtaja tiedottaa perheitä sähköpostilla ja perheet saavat parhaiten yhteyttä päiväkodin johtajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse.