Pakkalanrinteen päiväkoti

Pakkalnarinteen päiväkoti

Pakkalanrinteen päiväkodissa toimii 7 lapsiryhmää1–6-vuotiaille lapsille. Yksi ryhmistä on integroituryhmä. Päiväkotimme on avoinna klo 6–18 ennalta ilmoitetun tarpeen mukaisesti.

Meille on tärkeää laadukas vuorovaikutus, päivittäiset kohtaamiset sekä kunnioittava suhtautuminen kaikkiin lapsiin ja aikuisiin. Toimimme suurimman osan päivästä ryhmää jakaen ns. pienryhmätoimintamallin mukaisesti. Näin varmistamme kasvattajien aidon läsnäolon lasten kanssa, lapsen osallisuuden ja kuulemisen, sekä lasten mielenkiinnon kohteiden huomioimisen toiminnan suunnittelussa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta.

Meillä Pakkalanrinteen päiväkodissa oppimisympäristön tavoitteet nousevat lasta tukevasta psyykkisen – ja sosiaalisen oppimisympäristön tarkastelusta ja sen pohjalta muokkaamme fyysisiä oppimisympäristöjämme. Päiväkotimme on suunniteltu siten, että ryhmän jakaminen pieniin porukoihin koko päivän ajan on mahdollista, mutta myös edellytys laadukkaan pedagogiikan toteuttamiselle. Toiminnassamme menetelmällisesti painottuu leikki.

Päiväkodissamme on suuri ruokasali, jumppasali sekä yksikköä halkova käytävä nimeltään kiitorata, jossa saa juosta, pelata palloa sekä leikkiä.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti laajennamme oppimisympäristöä myös päiväkodin ulkopuolelle. Jokainen ryhmä käy säännöllisesti metsäretkillä sekä vierailemme mahdollisuuksien mukaan eri kohteissa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

kasvulle ja oppimiselle suotuisasta kasvuympäristöstä, lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisesta sekä hyvinvointia tukevasta yhteistyöstä. Hyvinvointityö on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä.

Hyvinvointityö alkaa jo lasten ja perheiden tutustumisvaiheessa, jossa luodaan keskinäisen luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri. Kiinnitämme huomiota päivittäiseen vastaanottoon ja tuemme perheiden kasvatustyötä käymällä kaikkien kanssa vuosittaiset vasu- tai Leos-keskustelut. Lapsille turvataan kehitystason mukainen toiminta ja tuetaan kaverisuhteiden syntymistä ja pysyvyyttä.

Tunnetaitokasvatus sekä turvataitokasvatus toteutuvat kaikissa ryhmissä ikätasoisesti. Tiedostamme sen, että lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja sekä ristiriitatilanteiden ratkaisemista yhdessä läsnä olevan kasvattajan kanssa. Yksikköön on laadittu kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, jota arvioidaan toimikausittain.

Päiväkotimme konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tarja Eloranta vierailee yksikössämme suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hän on mukana suunnittelemassa yksittäisten lasten tuen toteutumista päiväkodin arjessa.
Pakkalanrinteen päiväkodissa toteutuu esiopetuksen hyvinvointityö sekä yksilö- että yhteisöllisellä tasolla.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö rakentuu vuorovaikutuksen kautta, joka alkaa jo ennen lapsen ensimmäistä päiväkotipäivää aloituskeskustelussa ja varaamalla riittävä aika päiväkotiin tutustumiselle.

Lapsen ollessa varhaiskasvatuksessa tapaamme vanhempia tuonti- ja hakutilanteissa päivittäin. Lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma. Me Pakkalanrinteen väki järjestämme toimintavuoden aikana erilaisia yhteisöllisiä tilaisuuksia kuten vanhempainiltoja ja juhlia.
Yksikössämme toimii vanhempaintoimikunta, joka osallistuu erilaisiin yhteisiin tapahtumiin kanssamme sekä järjestää itse erilaisia tempauksia, kuten leikkitreffejä.

Pedagogisen dokumentoinnin kautta pyrimme tekemään varhaiskasvatusta näkyväksi huoltajille ja sitä kautta myös osallistuttamaan heitä varhaiskasvatuksen arkeen. Jokaisella Pakkalanrinteen ryhmällä on suljettu facebook-ryhmä, jonka kautta pääsee seuraamaan ryhmän toimintaa ja kuulumisia yleisellä tasolla. Käytämme myös sähköpostia tiedottamiseen.

Kannustamme vanhempia mukaan toimintamme suunnitteluun sekä olemaan meihin yhteydessä oman lapsen asioissa aina tarvittaessa

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8:30-12:30

Osallistumme 2v esiopetuskokeiluun (ikäluokat 2016-17)

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma